Fides et Ratio

encycliek van Paus Johannes Paulus II
Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

Wapen van de Heilige Stoel
op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum

Fides et Ratio is de dertiende encycliek van paus Johannes Paulus II en verscheen op het feest van de Kruisverheffing op 14 september 1998.

Deze encycliek handelt over de verhouding van geloof en rede.

  • Inleiding
  • Eerste hoofdstuk - De openbaring van Gods wijsheid
  • Tweede hoofdstuk - Credo ut intellegam
  • Derde hoofdstuk - Intellego ut Credam
  • Vierde hoofdstuk - De verhouding van geloof en rede
  • Vijfde hoofdstuk - De tussenkomsten van het Leergezag in wijsgerige aangelegenheden
  • Zesde hoofdstuk - De wisselwerking tussen theologie en filosofie
  • Zevende hoofdstuk - Actuele eisen en opgaven
  • Achtste hoofdstuk - Slot

Zie ook

bewerken
bewerken