Lijst van encyclieken van paus Pius IX

Wikimedia-lijst

Dit artikel is een lijst van encyclieken van paus Pius IX. Hier volgen de 38 encyclieken, die Pius IX (paus van 1846 tot 1878) geschreven heeft.

Pius IX
# Titel
(Latijn)
Titel
(Nederlandse vertaling)
Onderwerp Datum van publicatie
1. Qui Pluribus Geloof en religie 9 november 1846
2. Praedecessores Nostros Steun voor Ierland 25 maart 1847
3. Ubi Primum Discipline voor gelovigen 17 juni 1847
4. Ubi Primum De Onbevlekte Ontvangenis van Maria 2 februari 1849
5. Nostis Et Nobiscum De Kerk in de Kerkelijke Staat 8 december 1849
6. Exultavit Cor Nostrum Het heilige jaar 21 november 1851
7. Nemo Certe Ignorat Discipline onder geestelijken 25 maart 1852
8. Probe Noscitis Venerabiles Discipline onder geestelijken 17 mei 1852
9. Inter Multiplices Pleidooi over eenheid van geest 21 maart 1853
10. Neminem Vestrum De vervolging in Armenië 2 februari 1854
11. Optime Noscitis De voorgestelde Katholieke universiteit van Ierland 20 maart 1854
12. Apostolicae Nostrae Caritatis Oproep tot gebed voor de vrede 1 augustus 1854
13. Optime Noscitis Bisschoppelijke bijeenkomsten 5 november 1855
14. Singulari Quidem De Kerk in Oostenrijk 17 maart 1856
15. Cum Nuper Zorg voor geestelijken 20 januari 1858
16. Amantissimi Redemptoris Priesters en de verzorging van de ziel 3 mei 1858
17. Cum Sancta Mater Ecclesia Pleidooi voor het gebed 27 april 1859
18. Qui Nuper De Kerkelijke Staat 18 juni 1859
19. Nullis Certe Verbis De noodzaak van civiele soevereiniteit 19 januari 1860
20. Amantissimus De zorg voor Kerkgebouwen 8 april 1862
21. Quanto Conficiamur Moerore De promotie van valse doctrines 10 augustus 1863
22. Incredibili Vervolging in Nieuw-Granada 17 september 1863
23. Maximae Quidem De Kerk in Beieren 18 augustus 1864
24. Quanta Cura Fouten van de periode 8 december 1864
25. Meridionali Americae Het seminarie voor inheemse geestelijken 30 september 1865
26. Levate 27 oktober 1867
27. Respicientes Terugkijkend Protest tegen de inname van de Pauselijke Staat 1 november 1870
28. Ubi Nos Onze stad De Pauselijke staat 15 mei 1871
29. Beneficia Dei Het 25-jarig jubileum van de paus 4 juni 1871
30. Saepe Venerabiles Fratres 25 jaar in het ambt 5 augustus 1871
31. Quae In Patriarchatu De Kerk in de Chaldeeën 16 november 1872
32. Quartus Supra De kerk in Armenië januari 1873
33. Etsi Multa De Kerk in Italië, Duitsland en Zwitserland 21 november 1873
34. Vix Dum A Nobis De Kerk in Oostenrijk 7 maart 1874
35. Omnem Sollicitudinem De Griekse riten 13 mei 1874
36. Gravibus Ecclesiae Het uitroepen van een jubeljaar 24 december 1874
37. Quod Nunquam De Kerk in Pruisen 5 februari 1875
38. Graves Ac Diuturnae De Kerk in Zwitserland 23 maart 1875

Externe linksBewerken