Lijst van encyclieken van paus Pius IX

Wikimedia-lijst

Dit artikel is een lijst van encyclieken van paus Pius IX. Hier volgen de 41 encyclieken die Pius IX (paus van 1846 tot 1878) geschreven heeft.[1][2]

Pius IX
# Titel
(Latijn)
Titel
(Nederlandse vertaling)
Onderwerp Datum van publicatie
1. Qui Pluribus Geloof en religie 9 november 1846
2. Praedecessores Nostros Steun voor Ierland 25 maart 1847
3. Ubi Primum Discipline voor gelovigen 17 juni 1847
4. In Suprema Petri Sede Omtrent de unie met de orthodoxe kerken 6 januari 1849
5. Ubi Primum De Onbevlekte Ontvangenis van Maria 2 februari 1849
6. Nostis Et Nobiscum De Kerk in de Kerkelijke Staat 8 december 1849
7. Exultavit Cor Nostrum Het Heilig Jaar 21 november 1851
8. Ex Allis Nostris Regels met betrekking tot het Heilig Jaar 21 november 1851
9. Nemo Certe Ignorat Discipline onder geestelijken 25 maart 1852
10. Probe Noscitis Discipline onder geestelijken 17 mei 1852
11. Inter Multiplices Pleidooi over eenheid van geest 21 maart 1853
12. Neminem Vestrum De vervolging in Armenië 2 februari 1854
13. Optime Noscitis De voorgestelde Katholieke universiteit van Ierland 20 maart 1854
14. Apostolicae Nostrae Caritatis Oproep tot gebed voor de vrede 1 augustus 1854
15. Optime Noscitis Bisschoppelijke bijeenkomsten 5 november 1855
16. Singulari Quidem De Kerk in Oostenrijk 17 maart 1856
17. Cum Nuper Zorg voor geestelijken 20 januari 1858
18. Amantissimi Redemptoris Priesters en de verzorging van de ziel 3 mei 1858
19. Cum Sancta Mater Ecclesia Pleidooi voor het gebed 27 april 1859
20. Qui Nuper De Kerkelijke Staat 18 juni 1859
21. Nullis Certe Verbis De noodzaak van civiele soevereiniteit 19 januari 1860
22. Amantissimus De zorg voor Kerkgebouwen 8 april 1862
23. Quanto Conficiamur Moerore De promotie van valse doctrines 10 augustus 1863
24. Incredibili Afflictamur Vervolging in Nieuw-Granada 17 september 1863
25. Ubi Urbaniano De Kerk in Polen 30 juli 1864
26. Maximae Quidem De Kerk in Beieren 18 augustus 1864
27. Quanta Cura Fouten van de periode 8 december 1864
28. Levate Over de internationale situatie van de Pauselijke Staat, en over de kerk in Rusland en Polen 27 oktober 1867
29. Respicientes Ea Terugkijkend Protest tegen de inname van de Pauselijke Staat 1 november 1870
30. Ubi Nos Onze stad De Pauselijke staat 15 mei 1871
31. Beneficia Dei Het 25-jarig jubileum van de paus 4 juni 1871
32. Saepe Venerabiles Fratres 25 jaar in het ambt 5 augustus 1871
33. Quartus Supra Vigesimus De kerk in Armenië januari 1873
34. Etsi Multa Luctuosa De Kerk in Italië, Duitsland en Zwitserland 21 november 1873
35. Vix Dum A Nobis De Kerk in Oostenrijk 7 maart 1874
36. Omnem Sollicitudinem De Griekse riten 13 mei 1874
37. Gravibus Ecclesiae Het uitroepen van een jubeljaar 24 december 1874
38. Quod Nunquam De Kerk in Pruisen 5 februari 1875
39. Graves Ac Diuturnae De Kerk in Zwitserland 23 maart 1875
40. Exortae in ista 20 april 1876
41. Quae In Patriarchatu De Kerk in de Chaldeeën 1 september 1876
bewerken

Referenties

bewerken

Voetnoten

bewerken
  1. Pio IX. www.vatican.va. Gearchiveerd op 20 september 2023. Geraadpleegd op 11 november 2023.
  2. https://www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-09-1876-ocr.pdf. Gearchiveerd op 11 november 2023.

Bronnen

bewerken
  • Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740. 250 anni di storia visti dalla Santa Sede, ed: Ugo Bellocchi, Libreria Editrice Vaticana, 14 vols, 1993-2004.
    • Vol. IV: Pius IX (1846-1878), 1995