Laborem Exercens

encycliek van Paus Johannes Paulus II
Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

Wapen van de Heilige Stoel
op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum

Laborem Exercens' (Latijn voor Over de Menselijke Arbeid) is de derde encycliek van paus Johannes Paulus II en verscheen op 14 april 1981.

In deze encycliek over de arbeid, werkt Johannes Paulus II de sociale leer van de Kerk verder uit, voortbouwend op de encycliek van paus Leo XIII, Rerum Novarum. Hij breekt eens te meer een lans voor de tussenweg tussen de communistische geleide economie en het zuivere kapitalistische marktmodel.

Met deze encycliek gaf hij de in opstand gekomen Poolse arbeiders een steun in de rug.

In 1987 werd de kerkelijke sociale leer verder uitgewerkt in Sollicitudo Rei Socialis en later, na de val van de Muur, in Centesimus Annus (1991).

Zie ook

bewerken
bewerken