Lijst van encyclieken van paus Benedictus XV

Wikimedia-lijst

Dit artikel is een lijst van encyclieken van paus Benedictus XV. Hier volgen de twaalf encyclieken, die Benedictus XV (paus van 1914 tot 1922) geschreven heeft.

Paus Benedictus XV publiceerde twaalf encyclieken
# Titel
(Latijn)
Titel
(Nederlandse vertaling)
Onderwerp Datum van publicatie
1. Ad Beatissimi Apostolorum Op de troon van de allerzaligste apostel Oproep tot Wereldvrede 1 november 1914
2. Humani Generis Redemptionem De verlossing van het menselijke ras De verkondiging van Gods woord 15 juni 1917
3. Quod Iam Diu Al zo lang De aanstaande Vredesconferentie van Parijs 1 december 1918
4. In hac tanta Te midden van vele (beproevingen en moeilijkheden) De Heilige Bonifatius 14 mei 1919
5. Paterno Iam Diu Het was al lang dat onze vaderlijk (hart) De kinderen in Midden-Europa 24 november 1919
6. Pacem, Dei Munus Pulcherrimum Vrede, het mooiste geschenk van God Vrede en Christelijke verzoening 23 mei 1920
7. Spiritus Paraclitus De Heilige Geest, Bemiddelaar De heilige Hiëronymus 15 september 1920
8. Principi Apostolorum Petro Aan Petrus, de Prins der Apostelen De Heilige Efrem 5 oktober 1920
9. Annus Iam Plenus Een heel jaar is al voorbij De kinderen in Midden-Europa 1 december 1920
10. Sacra Propediem De derde orde van de Heilige Franciscus van Assisi 6 januari 1921
11. In Praeclara Summorum Onder de meest bijzondere gevierde (genieën) Dante 30 april 1921
12. Fausto Appetente Die De gelukzalige dag nadert De Heilige Dominicus 29 juni 1921

Externe links bewerken