Veritatis Splendor

encycliek van Paus Johannes Paulus II
Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

Wapen van de Heilige Stoel
op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum

Veritatis Splendor (Latijn voor De Pracht van de Waarheid) is de tiende encycliek van paus Johannes Paulus II. Zij verscheen op het feest van de Gedaanteverandering van de Heer op 6 augustus 1993.

Deze encycliek handelt over de kerkelijke moraalleer.

  • Inleiding
  • Eerste hoofdstuk - "Meester, wat voor goeds moet ik doen...? (Mt. 19, 16)
Christus en het antwoord op de morele vraag
  • Tweede hoofdstuk - "Past u niet aan de denktrant van deze wereld aan!" (Rom. 12, 2)
De Kerk en de beoordeling van enkele tendensen van de tegenwoordige moraaltheologie
  • Derde hoofdstuk - "Opdat het kruis van Christus zijn kracht niet zou verliezen." (1 Kor. 1, 17)
Het zedelijk goede voor het leven van de Kerk en van de wereld
  • Vierde hoofdstuk - Slot
Maria, Moeder van barmhartigheid

Zie ook

bewerken
bewerken
  • (nl) Veritatis Splendor (vertaling), RKDocumenten.nl