Lijst van encyclieken van paus Leo XIII

Wikimedia-lijst

Dit artikel is een lijst van encyclieken van paus Leo XIII. Hier volgen de 85 encyclieken, die Leo XIII (paus van 1878 tot 1903) geschreven heeft.

Leo XIII
# Titel
(Latijn)
Titel
(Nederlandse vertaling)
Onderwerp Datum van publicatie
1. Inscrutabili Dei consilio Door Gods ondoorgrondelijke bedoeling Het kwaad van de maatschappij 21 april 1878
2. Quod Apostolici Muneris Het socialisme 28 december 1878
3. Aeterni Patris Het herstel van de christelijke filosofie 4 augustus 1879
4. Arcanum divinae sapientia Het mysterie van Goddelijke wijsheid Het christelijke huwelijk 18 februari 1880
5. Grande Munus De heiligen Cyrillus en Methodius 30 september 1880
6. Sancta Dei Civitas Gods heilige stad Missiewerk 3 december 1880
7. Diuturnum De bron van civiele macht 29 juni 1881
8. Licet Multa Katholieken in België 2 augustus 1881
9. Etsi Nos De situatie in Italië 15 februari 1882
10. Auspicato Concessum De Heilige Franciscus van Assisi 17 september 1882
11. Cum Multa Met velen De situatie in Spanje 21 april 1878
12. Supremi Apostolatus Officio Het hoogste apostolische ambt De toewijding aan de Rozenkrans 1 september 1883
13. Nobilissima Gallorum Gens Het meest nobele volk van Frankrijk De religieuze kwestie in Frankrijk 8 februari 1884
14. Humanum Genus Vrijmetselarij 20 april 1884
15. Superiore Anno Vorig jaar Het gebruik van de rozenkrans 30 augustus 1884
16. Immortale Dei Onsterfelijke God De christelijke constitutie van staten 1 november 1885
17. Spectata Fides Het christelijk onderwijs 27 november 1885
18. Quod Auctoritate Uitroepen van een jubeljaar 22 december 1885
19. Iampridem Katholieken in Duitsland 6 januari 1886
20. Quod Multum De vrijheid van de Kerk 22 augustus 1886
21. Pergrata Katholieken in Portugal 14 september 1886
22. Vi E Ben Noto De rozenkrans en het openbare leven 20 september 1887
23. Officio Sanctissimo Het meest heilige ambt Katholieken in Beieren 22 december 1887
24. Quod Anniversarius De jubilaris Zijn jubileum in het ambt 1 april 1888
25. In Plurimis De afschaffing van Slavernij 5 mei 1888
26. Libertas praestantissimum donum De natuur van menselijke vrijheid 20 juni 1888
27. Saepe Nos Boycotten in Ierland 24 juni 1888
28. Quam Aerumnosa Italiaanse immigranten 10 december 1888
29. Etsi Cunctas De Kerk in Ierland 21 december 1888
30. Exeunte Iam Anno De juiste indeling van het christelijke leven 25 december 1888
31. Magni Nobis De Katholieke Universiteit van Amerika 7 maart 1889
32. Quamquam Pluries Toewijding aan Jozef van Nazareth 15 augustus 1889
33. Sapientiae Christianae Over Christelijke wijsheid Christenen als burgers 10 januari 1890
34. Dall'alto Dell'apostolico Seggio Vrijmetselarij in Italië 15 oktober 1890
35. Catholicae Ecclesiae Over de Katholieke Kerk Slavernij in missies 20 november 1890
36. In Ipso In zichzelf Episcopale herenigingen in Oostenrijk 3 maart 1891
37. Rerum Novarum Nieuwe zaken Kapitaal en werk 15 mei 1891
38. Pastoralis Over pastorale (zaken) Religieuze unie 25 juni 1891
39. Pastoralis Officii Over het pastorale ambt De moraliteit van het tweegevecht 12 september 1891
40. Octobre Mense De maand oktober De rozenkrans 22 september 1891
41. Au Milieu Des Sollicitudes Kerk en staat in Frankrijk 16 februari 1892
42. Quarto Abeunte Saeculo Christoffel Columbus 16 juli 1892
43. Magnae Dei Matris Over de grote Moeder Gods De rozenkrans 8 september 1892
44. Custodi Di Quella Fede Vrijmetselarij 8 december 1892
45. Inimica vis Vrijmetselarij 8 december 1892
46. Ad Extremas Tot het uiterste Seminaries voor inheemse geestelijken 24 juni 1893
47. Constanti Hungarorum De Kerk in Hongarije 2 september 1893
48. Laetitiae Sanctae De rozenkrans 8 september 1893
49. Providentissimus Deus Studie van de heilige schriften 18 november 1893
50. Praeclara Gratulationis Publicae De hereniging van het christendom 20 juni 1894
51. Litteras A Vobis De Kerk in Brazilië 2 juli 1894
52. Iucunda Semper Expectatione De rozenkrans 8 september 1894
53. Orientalium Dignitas De waardigheid van de oosterlingen De oostelijke Kerken 30 november 1894
54. Christi Nomen Verspreiding van het geloof en de oostelijke Kerken 24 december 1894
55. Longinqua De Kerk in de Verenigde Staten van Amerika 6 januari 1895
56. Permoti Nos Sociale omstandigheden in België 10 juli 1895
57. Adiutricem De rozenkrans 5 september 1895
58. Insignes 1000 jaar Hongarije 1 mei 1896
59. Satis Cognitum De eenheid van de Kerk 29 juni 1896
60. Fidentem Piumque Animum De rozenkrans 20 september 1896
61. Divinum Illud Munus De heilige Geest 9 mei 1897
62. Militantis Ecclesiae De heilige Petrus Canisius 1 augustus 1897
63. Augustissimae Virginis Mariae Van de meest verheven maagd Maria De rozenkrans 12 september 1897
64. Affari Vos De kwestie van de Manitoba school 8 december 1897
65. Caritatis Studium De studie van liefdadigheid De Kerk in Schotland 25 juli 1898
66. Spesse Volte De onderdrukking van Katholieke instellingen 5 augustus 1898
67. Quam Religiosa De wetgeving rondom het burgerlijk huwelijk 16 augustus 1898
68. Diuturni Temporis De rozenkrans 5 september 1898
69. Quum Diuturnum Latijns-Amerikaanse bisschoppensynode 25 december 1898
70. Testem Benevolentiae Nostrae Deugd, natuur en goedheid en Amerikanisme 22 januari 1899
71. Annum Sacrum Een heilig jaar De Heilig-Hart-verering 25 mei 1899
72. Depuis Le Jour Sinds de dag De opleiding van geestelijken 8 september 1899
73. Paternae Vaders De opleiding van geestelijken 18 september 1899
74. Omnibus Compertum Eenheid onder de Grieken 21 juli 1900
75. Tametsi Futura Prospicientibus Christus 1 november 1900
76. Graves de Communi Re Christendemocratie 18 januari 1901
77. Gravissimas De belangrijkste/zwaarste Religieuze ordes in Portugal 16 mei 1901
78. Reputantiubus Het taalvraagstuk in Bohemen 20 augustus 1901
79. Urbanitatis Veteris De oprichting van een seminarie in Athene 20 november 1901
80. In Amplissimo De Kerk in de VS 15 april 1902
81. Quod Votis Een voorgestelde Katholieke universiteit 30 april 1902
82. Mirae Caritatis De heilige eucharistie 28 mei 1902
83. Quae Ad Nos Over de Kerk in Bohemen en Moravië 22 november 1902
84. Fin Dal Principio De opleiding van geestelijken 8 december 1902
85. Dum Multa Het huwelijk 24 december 1902

Externe links bewerken