Sollicitudo Rei Socialis

Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

Wapen van de Heilige Stoel
op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum

Sollicitudo Rei Socialis (Latijn voor: Over de sociale zorg) is de zevende encycliek van paus Johannes Paulus II en werd gepubliceerd op 30 december 1987

Ze handelt over de ontwikkeling van de mens en de samenleving, twintig jaar na Populorum Progressio van paus Paulus VI.

Zie ook bewerken

Externe links bewerken