Centesimus Annus

encycliek van Paus Johannes Paulus II
Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

Wapen van de Heilige Stoel
op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum

Centesimus Annus (Latijn voor het honderdste jaar) is de negende encycliek van paus Johannes Paulus II en verscheen op 1 mei 1991 naar aanleiding van het eeuwfeest van de encycliek Rerum Novarum van Paus Leo XIII.

Deze encycliek gaat nader in op de sociale leer van de Kerk.

Centesimus Annus Pro Pontifice (CAPP)

bewerken

Johannes Paulus II richtte de pauselijke stichting "Centesimus Annus Pro Pontifice" (CAPP) op met de chirograph van 5 juni 1983. De stichting trad op 1 mei 1991 in werking. De CAPP werd aanvankelijk geleid door kardinaal Rosalio José Castillo Lara, en na hem van 2006 tot 2017 door kardinaal Attilio Nicora.

Het doel van deze pauselijke stichting is de katholieke sociale leer beter bekend te maken, met name de encycliek "Centesimus Annus". Daarbij wordt er ook naar gestreefd met andere religieuze organisaties samen te werken. De CAPP ondersteunt initiatieven om de aanwezigheid en de activiteit van de katholieke kerk in de verschillende sectoren van de samenleving te ontwikkelen. De stichting streeft er ook naar te bevorderen dat er meer financieel wordt bijgedragen aan de activiteiten van de Apostolische Stoel.

Zie ook

bewerken
bewerken