Liturgiam Authenticam

Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

Wapen van de Heilige Stoel
op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum

Liturgiam Authenticam is de vijfde instructie ‘betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie’ (bij Sacrosanctum Concilium, art. 36). Ze verscheen op 28 maart 2001.

De eerste vier instructies waren :

  1. Inter Oecumenici (26 september 1964)
  2. Tres abhinc annos (4 mei 1967)
  3. Liturgicae instaurationes (5 september 1970)
  4. Varietates legitimae (25 januari 1994)

In deze instructie wordt aan de bisschoppenconferenties gevraagd om de bestaande vertalingen van het missaal in de volkstaal te herzien en te verbeteren.

Externe links bewerken