Lijst van encyclieken van paus Pius X

Wikimedia-lijst

De Lijst van encyclieken van paus Pius X bevat de zeventien encyclieken die paus Pius X tijdens zijn pontificaat uitvaardigde.

Paus Pius X
Titel Onderwerp Datum
E Supremi Het herstel van alle dingen in Christus 4 oktober 1903
Ad Diem Illum Laetissimum Onbevlekte Ontvangenis van Maria 2 februari 1904
Iucunda Sane Paus Gregorius de Grote 12 maart 1904
Acerbo Nimis Het onderricht in de Christelijke doctrine 15 april 1905
Il Fermo Proposito De Katholieke Actie in Italië 11 juni 1905
Vehementer Nos De wettelijke scheiding van Kerk en staat in Frankrijk 11 februari 1906
Tribus Circiter Mystiek priesterschap in Polen 5 april 1906
Pieni L'animo De katholieke geestelijkheid in Italië 28 juli 1906
Gravissimo Officii Munere Franse Verbonden van aanbidding 10 augustus 1906
Une Fois Encore Nog eens de scheiding van Kerk en staat 6 januari 1906
Pascendi Dominici Gregis De leerstellingen der modernisten 8 september 1907
Communium Rerum De heilige Anselmus van Aosta 21 april 1909
Editae Saepe Carolus Borromeus 29 mei 1910
Notre Charge Apostolique De socialistische doctrines van Le Sillon 15 augustus 1910
Iamdudum De scheiding van Kerk en staat in Portugal 24 mei 1911
Lacrimabili Statu De indianen in Zuid-Amerika 7 juni 1912
Singulari Quadam Vakbonden 24 september 1912
bewerken