Slavorum Apostoli

encycliek van Paus Johannes Paulus II
Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

Wapen van de Heilige Stoel
op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum

Slavorum Apostoli (Latijn voor: Over de Apostelen van de Slavische landen) is de vierde encycliek van paus Johannes Paulus II en verscheen op 2 juni 1985.

Deze encycliek werd geschreven naar aanleiding van de herdenking dat de Heilige Cyrillus van Saloniki en Methodius 11 eeuwen geleden hun evangelisatiewerk begonnen onder de Slavische volkeren. De diepe verbondenheid van de Paus met de oosterse christelijke traditie komt erin tot uiting en hij drukt er zijn wens uit dat het herstel van de eenheid tussen de Katholieke en Orthodoxe Kerken er ooit zou komen.

De encycliek is zo geschreven dat zij ook in Midden- en Oost-Europa gelezen kon worden. De kern van de encycliek is de stelling dat zendingswerk zich moet aansluiten bij het goede, het ware en het schone dat in elke cultuur aanwezig is.

Naast deze encycliek schreef Paus Johannes Paulus II in 1995 nog een tweede encycliek waar het thema van de oecumene aan bod komt (Ut Unum Sint).

Zie ookBewerken

Externe link naar de tekstBewerken