Lijst van encyclieken van paus Pius XII

Wikimedia-lijst

Hieronder volgt een lijst van encyclieken van Paus Pius XII.

Paus Pius XII (1951)
No. Titel Onderwerp Datum Tekst
Latijn Nederlandse vertaling
1. Summi Pontificatus "Van het Opperste Pontificaat" De eenheid van de menselijke samenleving 20 oktober 1939 (Nederlands)
2. Sertum Laetitiae "De kroon van vreugde" De honderdvijftigste verjaardag van de bisschopelijke hiërarchie in de Verenigde Staten 1 november 1939 (Engels)
3. Saeculo Exeunte Octavo "(Sinds) het einde van de (achtste) eeuw" De achthonderdjarige onafhankelijkheid van Portugal 13 juni 1940 (Nederlands)
4. Mystici Corporis Christi "Over het mystiek Lichaam van Christus" Het mystiek Lichaam van Christus en de Kerk 29 juni 1943 (Nederlands)
5. Divino Afflante Spiritu "Bezield door de Heilige Geest" De Heilige Schrift 30 september 1943 (Nederlands)
6. Orientalis Ecclesiae "Van de oosterse kerken" Cyrillus van Alexandrië 9 april 1944 (Engels)
7. Communium interpretes dolorum "Als vertolker van het universele leed" Het einde van de Tweede Wereldoorlog 15 april 1945 (Engels)
8. Orientales Omnes "Alle oosterse (kerken)" De 250ste verjaardag van de hereniging met de Roetheens-Katholieke Kerk 23 december 1945 (Engels)
9. Quemadmodum Het pleiten voor kinderen die in deze wereld in armoede leven 6 januari 1946 (Engels)
10. Deiparae Virginis Mariae Hoe Maria-Tenhemelopneming te definiëren? 1 mei 1946 (Nederlands)
11. Fulgens Radiatur "Stralend licht" Het stralende licht van de Heilige Benedictus 21 maart 1947 (Engels)
12. Mediator Dei "Middelaar (tussen mens en) God" De Heilige Liturgie 20 november 1947 (Engels)
13. Optatissima Pax "De lang nagestreefde vrede" Voorschriften voor gebeden voor sociale vrede en Wereldvrede 18 december 1947 (Nederlands)
14. Auspicia Quaedam "Bepaalde tekenen" Gebeden voor wereldvrede en de oplossing van het vraagstuk Palestina 1 mei 1948 (Engels)
15. In Multiplicibus Curis "Onder de vele zorgen" Gebeden voor vrede in Palestina 24 oktober 1948 (Engels)
16. Redemptoris Nostri Cruciatus "De Kruisdood van onze Verlosser" Heilige plaatsen in Palestina 15 april 1949 (Engels)
17. Anni Sacri "Over het Heilig Jaar" Een programma om atheïstische propaganda in de gehele wereld tegen te gaan 12 maart 1950 (Engels)
18. Summi Maeroris "Met de grootste zorg" Oproep tot publiek gebed om vrede 19 juli 1950 (Engels)
19. Humani Generis "De mensheid" Sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen 12 augustus 1950 (Nederlands)
20. Mirabile Illud "Die wonderlijke" Een kruistocht van gebed om vrede 6 december 1950 (Engels)
21. Evangelii Praecones "Zwoegende evangelisten" De bevordering van de Katholieke Missie 2 juni 1951 (Engels)
22. Sempiternus Rex Christus "Christus, de Eeuwige Koning" Het Concilie van Chalcedon 8 september 1951 (Engels)
23. Ingruentium Malorum "Voortschrijdend kwaad" Het bidden van de Rozenkrans 15 september 1951 (Nederlands)
24. Orientales Ecclesias "De oosterse kerken" De vervolgde oosterse kerken en de hopeloze situatie van de gelovigen in Bulgarije 15 december 1952 (Engels)
25. Doctor Mellifluus "Zoete Doctor" De Heilige Bernardus van Clairvaux, de laatste der Kerkvaders 24 mei 1953 (Engels)
26. Fulgens Corona "De stralende erekroon" Afkondiging van het Mariajaar ter viering van de honderdste verjaardag van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria 8 september 1953 (Nederlands)
27. Sacra Virginitas "Over heilige maagdelijkheid" Gewijde Maagdelijkheid 25 maart 1954 (Engels)
28. Ecclesiae Fastos De kerkgeschiedenis Bonifatius 5 juni 1952 (Nederlands)
29. Ad Sinarum Gentem "Aan het Chinese Volk" De supranationaliteit van de Kerk 7 oktober 1954 (Engels)
30. Ad Caeli Reginam "Tot de Koningin van de Hemel" Verkondiging van Maria Koningin 11 oktober 1954 (Nederlands)
31. Musicae Sacrae "Over gewijde muziek" Gewijde muziek 25 december 1955 (English)
32. Haurietis Aquas "Jullie zullen water putten" De toewijding aan het Heilig Hart 15 mei 1956 (Nederlands)
33. Luctuosissimi Eventus "Allerdroevigste Gebeurtenissen" Oproep tot publiek gebed voor Vrede en Vrijheid voor het Hongaarse Volk na de Hongaarse Opstand 28 oktober 1956 (Nederlands)
34. Laetamur Admodum "Wij zijn ten zeerste verheugd" Onder meer de terugkeer uit gevangenschap van de kardinalen Wyszynski (Gnesen en Warschau, Polen) en Mindszenty (Esztergom, Hongarije), alsmede de Suez-crisis 1 november 1956 (Nederlands)
35. Datis Nuperrime "Een nieuwe Dageraad" Het neerslaan van de opstand in Hongarije door Rusland 5 november 1956 (Nederlands)
36. Fidei Donum "Het geschenk des geloofs" De huidige situatie van de Katholieke Missie in met name Afrika 21 april 1957 (Nederlands)
37. Invicti Athletae Christi "De onoverwonnen strijder voor Christus" De Heilige Andreas Bobola 16 mei 1957 (Engels)
38. Le Pelerinage de Lourdes "De pelgrimstocht naar Lourdes" Waarschuwing tegen materialisme op de 100ste verjaardag van de verschijningen in Lourdes 2 juli 1957 (Engels)
39. Miranda Prorsus Film, radio en televisie 8 september 1957 (English)
40. Meminisse Juvat "Het is dienstig eraan te herinneren" Gebeden voor de vervolgde kerk 14 juli 1958 (Engels)
41. Ad Apostolorum Principis "Bij de Prins der Apostelen" Het communisme en de Katholieke Kerk in China 29 juni 1958 (Engels)

Externe links bewerken