Dives in Misericordia

Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

Wapen van de Heilige Stoel
op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum

Dives in Misericordia (Latijn voor Rijk aan barmhartigheid) is de tweede encycliek van Paus Johannes Paulus II en werd gepubliceerd op 2 december 1980.

Het is een diepgaande theologische beschouwing over God de Vader en meer speciaal over zijn oneindige barmhartigheid. Volgens de paus is het essentieel dat men de vergevingsgezindheid erkent ten behoeve van een rechtvaardige maatschappij op aarde. De mens kan zichzelf alleen als broeder en zuster herkennen in het licht van hun Hemelse Vader. In deze encycliek is een sterke invloed van zuster Faustina herkenbaar, een Poolse zuster die devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid populair maakte. De paus verklaarde zuster Faustina later tijdens zijn pontificaat heilig.

Dit is het tweede deel van een trilogie over de Heilige Drie-eenheid : Redemptor Hominis (1979, over Christus) ging eraan vooraf en ze werd gevolgd door Dominum et Vivificantem (1986, over de rol van de Heilige Geest).

Zie ook

bewerken
bewerken