Hoofdmenu openen

Oorspronkelijk bestand(SVG-bestand, nominaal 910 × 630 pixels, bestandsgrootte: 920 bytes)

Commons-logo.svg

Beschrijving

Beschrijving
English: Flag of the Dutch province of Friesland
Nederlands: De Friese vlag en het wapen hebben een gemeenschappelijke herkomst. Al in de elfde eeuw was een vlag met "pompeblêdden" bekend. Dit kan men opmaken uit verzen uit het Gudrunlied. Omstreeks 1200 vertonen Scandinavische wapenschilden velden bestrooid met leliebladen of harten, vaak in combinatie met afbeeldingen van leeuwen.

Het getal 7 dat we tegenkomen in het aantal "pompeblêdden" van de vlag en het aantal blokjes in het wapen, symboliseren de 7 Friese zeelanden: zelfstandige landstreken langs de kust van Alkmaar tot de Weser, die samengingen in een verdedigingsverbond tegen de Noormannen.

De drie witte strepen staan voor de platteland streken : Oostergo, Westergo en Zevenwouden. De blauwe strepen voor de Friese rivieren. De zeven pompebladen staan voor de zeven oude Friese zeelanden, zoals die bestonden tussen de achtste en veertiende eeuw:

  • Frisia tussen Reker en Vlie (West-Friesland, ligt nu in Noord-Holland)
  • Frisia tussen Vlie en Middelzee (Westergo, het westelijk deel van Friesland)
  • Frisia tussen Middelzee en Lauwers (Oostergo, het oostelijke deel van Friesland)
  • Zevenwouden ( het zuidelijk deel van Friesland)
  • Frisia tussen Lauwers en Eems (Ommelanden, ligt nu in Groningen)
  • Frisia tussen Eems en Jade (Ostfriesland , ligt in Duitsland)
  • Frisia tussen Jade en Weser (ligt in Duitsland)

Uit vijftiende eeuwse wapenboeken blijkt dat omstreeks die tijd uit het wapen met de "pompeblêdden" en de leeuwen twee wapens zijn voortgekomen: het leeuwenwapen met de 7 tot blokjes omgevormde "pompeblêden", en het wapen met banen op een met "pompeblêden" gedamasceerd veld.

Dit laatste wapen wordt in de negentiende eeuw ook als vlag gangbaar. Op 9 juli 1957 wordt in de vergadering van de Staten van Friesland besloten een verzoek aan Hare Majesteit de Koningin te richten om deze vlag met "pompeblêden", als officiële vlag in het gebruik voor de provincie Fryslân te bevestigen.

Bij Koninklijk besluit dd. 21 april 1958, no. 12, is de provincie bevestigd in het gebruik van de vlag.

De vlag is niet auteursrechtelijk beschermd. Hij wordt door veel friese verenigingen en bedrijven in het logo gebruikt, en kon mede daardoor uitgroeien tot een krachtig symbool van de friese identiteit.
Datum
Bron www.echtefriesevlag.nl
Auteur P.H. Wagemakers and Joh. Koopmans
Toestemming
(Hergebruik van dit bestand)
Public domain Dit werk vrijgegeven in het publieke domein door de auteur, AceT. Dit is wereldwijd van toepassing.

In sommige landen is dit wettelijk niet mogelijk; in die gevallen geldt:
AceT staat iedereen toe dit werk voor eender welk doel te gebruiken, zonder enige voorwaarden, tenzij zulke voorwaarden door de wet worden voorgeschreven.

Andere versies

First version was created by GeeKaa

Het is eenvoudig om een kader rond deze afbeelding van een vlag te plaatsen
:
Frisian flag.svg
[[File:Frisian flag.svg|border|96x176px]]

The google translation to English from the above Dutch is as follows: Dutch: The Frisian flag and the arms have a common origin. Already in the eleventh century was a flag with "pompeblêdden known. This can be see from verses from the Gudrun Lied. Around 1200 are Scandinavian shields fields strewn with lily leaves or hearts, often in combination with images of lions. The number 7, which we encounter in the number of "pompeblêdden" of the flag and the number of blocks in the arms, symbolizing the 7 Frisian countries: autonomous regions along the coast from Alkmaar to the Weser, which went into a defensive alliance against the Vikings.

The three white stripes represent the rural areas: Oostergo, Westergo and Seven Forests. The blue stripes for the Frisian rivers. The seven sheets pump to the seven old Friesian countries, which existed between the eighth and fourteenth century:

Frisia between Rekers and Vlie (West-Friesland, is now in North-Holland) Frisia between Vlie and Middelzee (Westergo, the western part of Friesland) Frisia between Middelzee and Lauwers (Oostergo, the eastern part of Friesland) Seven Forests (the southern part of Friesland) Frisia between Ems and Lauwers (Ommeland, is now in Groningen) Frisia between Ems and Jade (Ostfriesland, is located in Germany) Frisia between Jade and Weser (located in Germany) From five tenths century arms books show that around that time from the arms of the "pompeblêdden and the lions have two arms: the lion of the arms 7 blocks transformed" pompeblêden "and the weapon with jobs on a" pompeblêden "damask field .

This weapon is in the nineteenth century as a common flag. On July 9, 1957 in the meeting of the States of Friesland decided to Her Majesty the Queen to order this flag with pompeblêden ", as the official flag in use for the province of Friesland to confirm.

By Royal Decree dated. April 21, 1958, No. 12, the province confirmed the use of the flag.

The flag is not copyrighted. He is considered by many Frisian associations and companies in the logo, and it could also become a powerful symbol of the Frisian identity

Licentie

Public domain
Deze afbeelding toont een vlag van een Nederlandse gemeente of provincie; gebruik van de vlag kan beperkt zijn door gemeentelijke regels en wetten. In het licht van de Nederlandse wetgeving wordt deze afbeelding beschouwd als zijnde in de publiek domein, net als de reproducties van deze vlag.

Deutsch | English | français | italiano | Nederlands | polski | +/−

Flag of the Netherlands.svg


Annotations This image is annotated: View the annotations at Commons

Bestandsgeschiedenis

Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.

Datum/tijdMiniatuurAfmetingenGebruikerOpmerking
huidige versie3 mrt 2019 15:59Miniatuurafbeelding voor de versie van 3 mrt 2019 om 15:59910 × 630 (920 bytes)SiBr4More accurate construction of the "notch" of the pompeblêd
5 okt 2014 21:43Miniatuurafbeelding voor de versie van 5 okt 2014 om 21:43910 × 630 (896 bytes)SiBr4Keeping the code
5 okt 2014 11:04Miniatuurafbeelding voor de versie van 5 okt 2014 om 11:04910 × 630 (3 kB)ArchmedusColor correction conform http://www.fryslan.nl/676/friese-vlag,-logo,-wapen-en-volkslied/files/%5B16%5Dkleurcodes%20provincie%20fryslan.pdf
10 sep 2013 18:58Miniatuurafbeelding voor de versie van 10 sep 2013 om 18:58910 × 630 (896 bytes)SiBr4Reduced SVG code with mostly exact numbers
16 aug 2013 17:07Miniatuurafbeelding voor de versie van 16 aug 2013 om 17:071.300 × 900 (1 kB)AceTthis one is the right one (new one shows old one!?)
15 aug 2013 10:09Miniatuurafbeelding voor de versie van 15 aug 2013 om 10:091.300 × 900 (1 kB)AceTCorrection #2 (the old file is still showing?)
15 aug 2013 10:01Miniatuurafbeelding voor de versie van 15 aug 2013 om 10:011.300 × 900 (1 kB)AceTCorrection (dimensions were not set correctly)
15 aug 2013 09:57Miniatuurafbeelding voor de versie van 15 aug 2013 om 09:57512 × 512 (1 kB)AceTComplete rebuild of the flag after extensive research (check [http://www.echtefriesevlag.nl/])
18 sep 2012 21:21Miniatuurafbeelding voor de versie van 18 sep 2012 om 21:21737 × 492 (1 kB)SiBr4Corrections & code reduction
2 mrt 2006 10:43Miniatuurafbeelding voor de versie van 2 mrt 2006 om 10:43736 × 491 (3 kB)GeeKaaFlag of province nl:Friesland {{PD-user|GeeKaa}} {{insignia}} Its easy to draw a border around this flag: {{border|100px}} Zuid Holland Category:SVG flags

Meer dan 100 pagina's gebruiken dit bestand. De volgende lijst geeft alleen de eerste 100 pagina's weer die dit bestand gebruiken. Er is ook een volledige lijst beschikbaar.

Globaal bestandsgebruik

Metadata