Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20190626


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2020

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'Bewerken'.

Toegevoegd 26/06; af te handelen vanaf 10/07Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Stadspark LiveBewerken

(NE) Niet encyclopedisch - een 'jaarlijks terugkerend festival' met één editie. DutchTom (overleg) 26 jun 2019 01:21 (CEST)

Ik heb zitten twijfelen over dit artikel. Er zijn wel een goed aantal grote namen gekomen, dus het is geen lokaal, onbeduidend evenementje. Maar het artikel gaat voor het grootste deel over de voorgeschiedenis van het park: concerten in de jaren 90, een pachter die er weinig van maakte, een gemeente die de pachter afkocht omdat ze toch iets wilden organiseren in het park, en uiteindelijk komt daar dan het beschreven evenement aan bod. Die hele voorgeschiedenis zou beter in het artikel over het Stadspark kunnen. En misschien kan op dit moment, na 1 editie, het hele evenement beter als paragraaf in dat artikel worden gevoegd? Thieu1972 (overleg) 26 jun 2019 08:44 (CEST)
  Voor verwijderen - per WP:NIET: geen platform om iets te presenteren of onder de aandacht te brengen, geen nieuwssite. Ondanks de bekende namen op het podium. Relevantie voor een "jaarlijks" festival ontstaat pas na een aantal jaren. Zolang er nog geen vervolg is geweest is het de facto niet eens een jaarlijks festival, maar een intentie daartoe. Verder per Thieu1972 --> relevante info samenvoegen met Stadspark en afwachten totdat er voldoende bekendheid/belang is zodat het een zelfstandig artikel rechtvaardigt. Arch (Overleg) 26 jun 2019 09:27 (CEST)
Samenvoegen met Stadspark (Groningen) lijkt mij inderdaad een beter idee dan een los artikel. The Banner Overleg 26 jun 2019 10:02 (CEST)
Ik zou het zeker niet met het park samenvoegen, want dit festival is geen park. Voeg het dan maar samen met het artikel Groningen (stad) of Groningen (gemeente). Maar zo'n beetje elk festival heeft hier al een artikel, en daar past deze dan ook wel weer tussen. Edoderoo (overleg) 26 jun 2019 21:50 (CEST)
  Tegen verwijderen Ik denk dat 25.000 bezoekers een nieuw festival georganiseerd door een grote partij als Mojo Concerts en met grote namen zoals Sting dit wel degelijk (al) een encyclopedisch relevant onderwerp maken. Msj (overleg) 27 jun 2019 15:11 (CEST)
  Tegen verwijderen, inhoud is correct, tweede editie is al zeker. Peter b (overleg) 28 jun 2019 15:51 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Dat er maar één editie van een festival is, is op zichzelf geen reden tot verwijdering van het hele artikel, al kunnen bij de woorden 'jaarlijks terugkerend' wel vragen worden gesteld. Als ik dit artikel zou verwijderen zou samenvoegen ook niet meer mogelijk zijn. Er zijn voldoende onafhankelijke bronnen die de relevantie aantonen. Daarom voor behouden gekozen, waarmee ik niet zeg dat samenvoegen niet beter is. Floortje Désirée (overleg) 13 aug 2019 12:01 (CEST)

Filip De BotBewerken

NE – Relevantie blijkt niet uit de bronloze inhoud over deze muzikant die sinds "jonge leeftijd" (uiteraard!) actief is. 22 jaar later bevind hij zich dan "in de schijnwerpers" bij een wedstrijd. Als producer zien we een hoop namedropping, het oog van de naald wordt gemist. Kan daarom uitbreiding en vooral onafhankelijke bronnen gebruiken om de indruk van NE en ZP weg te nemen. Arch (Overleg) 26 jun 2019 09:19 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Geen onafhankelijke bronnen die de relevantie aantonen. Floortje Désirée (overleg) 13 aug 2019 12:01 (CEST)

Overzeese Chinezen BulletinBewerken

weg - twijfel aan E-waarde met nauwelijks bronnen beschikbaar die over het bulletin schrijven. Tot nu toe vond ik alleen deze dissertatie. Is dat voldoende om het over de streep te trekken? The Banner Overleg 26 jun 2019 10:55 (CEST)

Dat document legt wel mooi en helder de historie van het blad uit. Jammer dat er zo weinig van is overgenomen in het artikel: de oplagecijfers (met sterke schommelingen), de inhoud, de historie, het ontbreekt in het artikel. Daarnaast is het artikel erg onduidelijk qua datering: het spreekt over ...De laatste jaren... en ...De krant bestaat... en ...was vroeger altijd verkrijgbaar bij... en dat is niet handig in een tijdloze encyclopedie. Misschien is het beter om dit artikel te verwijderen en de inhoud (met verbeteringen) over te hevelen naar Algemene Chinese Vereniging in Nederland? Overigens is hier en hier ook nog wel iets te vinden (vind het wel interessant te lezen dat het blad nogal pro-China was). En kennelijk zijn hier wat nummers te vinden. Thieu1972 (overleg) 26 jun 2019 11:13 (CEST)
Ook in dit artikel enige informatie. Jürgen Eissink (overleg) 29 jun 2019 14:28 (CEST).

 •   Conclusie afhandelend moderator: Pff, wat moeten we hier nu weer mee? Het is niet het enige zeer magere artikel van deze auteur. Invoegen in het al even magere Algemene Chinese Vereniging in Nederland? met passages als: maar nadat Volksrepubliek China werd opgericht, speelde communisme een belangrijke rol in de vereniging en werd het een zeer progressieve vereniging. Desondanks is het toch een groot voorstander van koningin Beatrix. De vereniging richt feesten en inzamelingsacties op, die meestal betrekking hebben tot de Chinese cultuur of Volksrepubliek China. De E-waarde is er, ik heb er maar voor gekozen het zelf wat op te knappen. (Ik heb Algemene Chinese Vereniging in Nederland voor verwijdering voorgedragen, vanwege zinnen als bovenstaande) Floortje Désirée (overleg) 13 aug 2019 12:01 (CEST)

Herman DikkerBewerken

NE – Twijfel aan de relevantie. Uit de bronloze inhoud blijkt dit niet, geen vermelding bij RKD. Uitbreiding en onafhankelijke bronnen kunnen misschien die twijfel wegnemen. Arch (Overleg) 26 jun 2019 16:25 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Eens met nominator. Geen onafhankelijke bronnen die de relevantie aantonen. Floortje Désirée (overleg) 13 aug 2019 12:01 (CEST)

Wulfric Rabel de Saint OmerBewerken

WIU – Een erg onduidelijk verhaal over een middeleeuwse edelman. Door de warrige zinsbouw is onduidelijk over wie het nu eigenlijk gaat, en eerst dacht ik dat het over Ernest Warlop gaat maar dat is een 20e eeuwse historicus. Vervolgens worden er allerlei namen genoemd en gebeurtenissen, waarbij enige samenhang ontbreekt. Door gebrek aan opmaak en gebrek een een logische tekstopbouw, is het vrijwel onbegrijpelijk voor de gemiddelde lezer. Thieu1972 (overleg) 26 jun 2019 16:54 (CEST)

 • ik heb het herschreven volgens wikinormen. Voor zijn rol in de slag bij Kassel lijkt hij wel E. Een of meerdere bronnen zouden wel welgekomen zijn. Johanraymond (overleg) 26 jun 2019 21:01 (CEST)
 •   Opmerking De titel zou misschien in lijn gebracht kunnen volgens WP:BENOEM naar Wulfric Rabel. In boeken wordt hij consequent Wulfric Rabel genoemd, wel met een vermelding van kastelein of burggraaf (1072 en 1083) van Sint-Omaars. Ik vraag me af of "de Saint Omer" of "van Sint-Omaars" achter zijn naam wel correct is? Dat wordt in de tekst door elkaar gebruikt in ieder geval. Arch (Overleg) 26 jun 2019 21:44 (CEST)
  • Je bent me net voor Arch. Ik wou ook al voorstellen de titel te veranderen. Wulfric wordt nergens 'de Saint Omer' genoemd. Hij was er kastelein, maar het was dus niet zijn achternaam. De titel klopt dus niet. De aanmaker van het artikel heeft trouwens ook al bij Gerbod de naam Gerbod aangevuld met 'van Sint Omaars'. Thieu1972 (overleg) 26 jun 2019 22:07 (CEST)
   • PS: ik heb het artikel aangevuld met bronnen en enkele weetjes. De vermelding van Ernest Warlop heb ik weggehaald, want dat heeft geen enkele toegevoegde waarde: het is een historicus die toevallig over dit onderwerp heeft geschreven, dus je kan hem prima gebruiken als bron maar niet als inleiding voor het artikel. Thieu1972 (overleg) 26 jun 2019 22:09 (CEST)
 •   Conclusie afhandelend moderator: De hier aangedragen punten zijn voldoende verholpen. Als je het nog steeds onvoldoende vind, staat het je vrij om het opnieuw te nomineren. Floortje Désirée (overleg) 13 aug 2019 12:01 (CEST)

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan SolutionsBewerken

NE – Instituut waarover vooral reclameartikelen te vinden zijn, hier en daar een nieuwsartikel over onderwerpen waarbij het instituut betrokken is, maar geen inhoudelijke artikelen die over het onderwerp schrijven. Ook in dit artikel meteen een mooi voorbeeld met de tweede bron. Dqfn13 (overleg) 26 jun 2019 21:36 (CEST)

Hoi Dqfn13, wat bedoel je precies met Ook in dit artikel meteen een mooi voorbeeld met de tweede bron.? Ecritures (overleg) 26 jun 2019 21:56 (CEST)
Ik zou willen bepleiten dat dit onderwerp weldegelijk encyclopische waarde heeft. Aan het instituut zijn belangrijke namen uit de relevante takken van de wetenschap verbonden (zoals Carlo Ratti, Daniela Rus en Andrew Whittle), het is inmiddels bezig met een kleine honderd onderzoeksprojecten en het instituut wordt regelmatig genoemd in nieuwsartikelen zoals , [1], [2], [3] en [4]. Daarnaast kent de Engelstalige wikipedia een lemma over een van hun projecten: [5].   Tegen verwijderen Emiels.B (overleg) 26 jun 2019 23:48 (CEST)
  • de eerste aanpassingen zijn er, gezien bovenstaande opmerkingen ook : er is bepaald niet alleen maar reclame te vinden over dit instituut... naast overigens de betrokken wetenschappers en het MIT.   Tegen verwijderen Neeroppie (overleg) 27 jun 2019 08:12 (CEST)
   • @Ecritures:, de tweede bron (Bart van Zoelen's artikel) gaat over de zelfsturende boten, dit instituut heeft er wel mee te maken. Maar het artikel gaat over de boten, niet over het instituut. Dat is dus een bron over een ander onderwerp, wat nu hier gebruikt wordt omdat de naam van het AIAMS in valt. Dqfn13 (overleg) 28 jun 2019 17:57 (CEST)
    • Er wordt in het artikel wat mij betreft hele interessante feiten verteld over dit instituut; vanwege die reden dan ook prima geschikt als een van de bronnen van dit artikel. Ecritures (overleg) 29 jun 2019 01:09 (CEST)
     • Interessant is niet hetzelfde als relevant. Een willekeurig bedrijf had hier ook aan mee kunnen doen en hetzelfde kunnen bereiken, maar omdat het nu een academisch instituut betreft wordt het in ene opgenomen in een encyclopedie. Dqfn13 (overleg) 29 jun 2019 10:31 (CEST)
      • Het gaat ook om het woord feiten, niet om interessant (da's mijn POV). Ecritures (overleg) 29 jun 2019 21:32 (CEST)
  • Pff...dan had dat willekeurige bedrijf wellicht hier nu gespreksonderwerp geweest. En ja e.e.a is best welke relevant als 1 van de meest toonaangevende universiteiten van de wereld samen met het beschreven Nederlandse instituut in Nederland een financieel relevánt project/onderzoek, van 25 miljoen namelijk, uitvoert in de wateren van de hoofdstad. Ik zie de bron als ondersteunend en als voorbeeld / bevestiging van wat het instituut dus doet, al dan niet samen met andere instituten of organisaties. Dit om willekeur mbt bronbevraging te voorkomen en vooral de volgende vraag te ondervangen: wat doet men eigenlijk? Want dat is al diverse keren voorgekomen. Overigens wordt in het onderaan het artikel ook nog ASM zelf beschreven, maar dat ter zijde. Neeroppie (overleg) 29 jun 2019 21:22 (CEST)
 •   Voor verwijderen, uit niets in het lemma blijkt enige relevantie, de gemeente Amsterdam schrijft een prijsvraag uit om Amsterdam te promoten, das leuk voor Amsterdam, volstrekt niet interessant voor de rest van de wereld. Peter b (overleg) 1 jul 2019 11:00 (CEST)
  • Ik geloof niet dat het artikel over de prijsvraag gaat. Dat was alleen de aanleiding. Neeroppie (overleg) 1 jul 2019 11:30 (CEST)
  • De prijsvraag lijkt me inderdaad niet het punt van het lemma. De gemeente Amsterdam schrijft een prijsvraag uit omdat ze graag een wereldwijd leidend instituut op het gebied van stedelijke innovatie willen, drie wereldwijd leidende universiteiten reageren daarop (overigens met een groot aantal industriepartners zoals Shell, AkzoNobel en nog zulke namen) met een voorstel voor een op te richten organisatie. Dat voorstel wint en de genoemde organisatie wordt inderdaad opgericht en vervolgens gaat deze organisatie inderdaad belangrijk onderzoek doen en experimenteren in de openbare ruimte om problemen van Amsterdam op te lossen en de wetenschappelijke kennis over dit soort problemen verder te ontwikkelen. Lijkt mij best interessant voor de wereld. Emiels.B (overleg) 1 jul 2019 22:32 (CEST)
 •   Tegen verwijderen. Relevant instituut, artikel is ruim voldoende bebrond. Jürgen Eissink (overleg) 1 jul 2019 23:15 (CEST).
  • Als het daadwerkelijk een relevant instituut zou zijn dan zou dat moeten blijken uit artikelen in relevante tijdschriften, een nieuwsbericht in de lokale krant, een verwijzing naar een ronkend persbericht van de gemeente dat het instituut is geopend toont niet echt de relevantie aan, nu is het gewoon reclame voor een masteropleiding. Peter b (overleg) 2 jul 2019 14:51 (CEST)

@ Peter b => in tegenstelling tot het M.I.T, niet bepaald de eerste de beste, en in tegenstelling tot de opgevoerde bronnen vind je dat het instituut niet relevant is. Dat kan, opmerkelijk is het wel. Vooruit...ik zal RTL-Z er ook nog bij zetten. Als "lokaal" krantje staat het Amsterdamse Parool er al bij maar dat is klaarblijkelijk ineens niet meer voldoende. Neeroppie (overleg) 2 jul 2019 15:06 (CEST)

Toegevoegd: de Volkskrant en een Engelstalig artikel van Quartz. Genoeg voor een voetballer of soapster, dus moet ook genoeg zijn voor een wetenschappelijk instituut, lijkt me. Thieu1972 (overleg) 2 jul 2019 18:57 (CEST)
en:Wikipedia:OTHERCRAPEXISTS   The Banner Overleg 8 jul 2019 13:42 (CEST)
 • Serieuze twijfel Minimale info/te weinig info over het instituut zelf. The Banner Overleg 8 jul 2019 13:42 (CEST)
  • wat zou je willen weten? Hoeveel mensen er werken? Iets over de statuten of over de raad van bestuur? Of toch maar wat ze eigenlijk doen? Dat staat denk ik wel vermeld. Neeroppie (overleg) 18 aug 2019 10:46 (CEST)

 •   Conclusie behandelend moderator: Onderwerp is relevant voor Amsterdam en Nederland, daarnaast is het onderbouwd door meerdere bronnen. Behouden. Ciell 25 aug 2019 13:10 (CEST)}}

UCI World Tour 2020Bewerken

Weg – Editie vindt pas over een klein half jaar plaats, in de tussentijd kan er nog van alles gebeuren waardoor de hier als feiten (deelnemende ploegen, rondes, etc.) genoemde zaken niet zullen kloppen. encyclopedische relevantie van deze toer is ook nog niet aangetoond middels onafhankelijke bronnen die alle hier genoemde feiten ondersteunen. Dqfn13 (overleg) 26 jun 2019 21:48 (CEST)

Nou, reken maar dat de UCI World Tour in 2020 plaats zal vinden. Dit in twijfel stellen, is hetzelfde als zeggen dat het Formule 1-seizoen van 2020 waarschijnlijk niet zal gaan plaats vinden, en dat het heel onzeker is of Mercedes daar wel in mee zal rijden. Maar bronnen zouden er inderdaad wel bij passen, deze informatie moet immers ergens vandaan gekomen zijn. Edoderoo (overleg) 27 jun 2019 07:48 (CEST)
Bronnen dus gelijk maar toegevoegd. De UCI heeft de kalender gisteren bekend gemaakt. Edoderoo (overleg) 27 jun 2019 22:19 (CEST)
Edo, ik trek ook niet in twijfel dat de UCI plaats gaat vinden, lees mijn opmerkingen gewoon eens een keer goed in plaats van meteen te gaan schreeuwen als een kip zonder kop. Dqfn13 (overleg) 28 jun 2019 18:00 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Twijfel, het is inderdaad wel erg ver vooruit: voor nu verwijderd vanuit het "Glazen Bol" principe. Ciell 25 aug 2019 13:17 (CEST)

Rotte KoolBewerken

Weg – Twijfel aan de relevantie. Over een website die lokale politiek op een satirische wijze onder de aandacht bracht. Niet geheel neutraal geschreven, bevat tevens externe linken in de lopende tekst. Arch (Overleg) 26 jun 2019 21:58 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator Per nominatie. Ciell 25 aug 2019 13:19 (CEST)

Theater van de onderdruktenBewerken

Weg – Wikipedia is niet een handleiding/cursus, daar heeft deze inhoud toch wel veel van weg. Enkele passages zijn in de "ik"vorm geschreven met veel ge"je" waarin de lezer rechtstreeks wordt aangesproken. Tenslotte is de relevantie volkomen onduidelijk. Arch (Overleg) 26 jun 2019 22:13 (CEST)

Zoals ook op overlegpagina van aanmaker aangekaart lijkt het met passages als In alle omgekeerde sollicitaties heb ik aan het begin een afwachtende, haast introverte houding van de deelnemers gezien. tevens sterk op origineel onderzoek / beschrijving vanuit eigen ervaringen (de referenties onderin het artikel zouden als voetnoot gebruikt kunnen worden om het tegendeel te bewijzen). Encycloon (overleg) 26 jun 2019 22:59 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per nominatie. Ciell 25 aug 2019 13:21 (CEST)

Morgen CollegeBewerken

NE: Een school die twee locaties heeft en waarop vakken worden gedoceerd aan naar schatting ongeveer 800 leerlingen. Niet erg schokkend allemaal, oftewel: de encyclopedische waarde blijkt niet uit dit artikel.  Erik Wannee (overleg) 26 jun 2019 22:43 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen die het onderwerp beschreven hebben en de inhoud geeft terecht aanleiding tot twijfel over de relevantie. Encycloon (overleg) 17 aug 2019 22:05 (CEST)