Resolutie 1770 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1770 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 10 augustus 2007 unaniem door de VN-Veiligheidsraad goedgekeurd, en verlengde de VN-bijstandsmissie in Irak met een jaar.

Resolutie 1770
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 10 augustus 2007
Nr. vergadering 5729
Code S/RES/1770
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Iraakse Burgeroorlog
Beslissing Verlengde de UNAMI-bijstandsmissie met 12 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2007
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van België België · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Indonesië Indonesië · Vlag van Italië Italië · Vlag van Panama Panama · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika · Vlag van Slowakije Slowakije
Irak.

Achtergrond bewerken

  Zie Golfoorlog (1990-1991) en Irakoorlog voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.

Op 2 augustus 1990 viel Irak zijn zuiderbuur Koeweit binnen en bezette dat land. De Veiligheidsraad veroordeelde de inval nog diezelfde dag middels resolutie 660, en later kregen de lidstaten carte blanche om Koeweit te bevrijden. Eind februari 1991 was die strijd beslecht en legde Irak zich neer bij alle aangenomen VN-resoluties. Het land werd vervolgens verplicht om zich te ontwapenen door onder meer al zijn massavernietigingswapens te vernietigen. Daaraan werkte Irak echter met grote tegenzin mee, tot grote woede van de Verenigde Staten, die het land daarom in 2003 opnieuw binnenvielen. Kort hierop vroeg de door de VS geleide overgangsregering van Irak de Verenigde Naties om hulp bij onder meer het herzien van de grondwet en de organisatie van verkiezingen, en werd de VN-bijstandsmissie in Irak opgericht. In 2004 werd de overgangsregering opgevolgd door een Iraakse interim-regering. In 2005 werd een nieuwe grondwet aangenomen en vonden verkiezingen plaats, waarna een coalitie werd gevormd. In de tussentijd werd het land echter geplaagd door sektarisch geweld en bleven er vele slachtoffers vallen door de talloze terreuraanslagen.

Inhoud bewerken

Waarnemingen bewerken

Irak kende nu een democratisch en grondwettelijk verkozen regering. Nu moesten alle gemeenschappen in het land het sektarisme af te zweren, deel te nemen aan het politieke proces en zich in te zetten voor de dialoog en nationale verzoening. De VN-bijstandsmissie UNAMI bleef belangrijk bij de ondersteuning hiervan.

Voorts was er bezorgdheid om de humanitaire noden van de Iraakse bevolking. Er werd op aangedrongen dat alle betrokkenen de ongehinderde toegang van hulpverleners mogelijk zouden maken en zouden ondersteunen.

Handelingen bewerken

Het mandaat van UNAMI werd verlengd met twaalf maanden. UNAMI moest de Iraakse overheid adviseren, ondersteunen en bijstaan in onder meer het politieke proces, het houden van verkiezingen en referenda, grensbewaking, energie, vluchtelingen, de herintegratie van voormalige leden van illegale gewapende groepen, de uitvoering van een volkstelling, coördinatie van humanitaire hulp, economische hervormingen, de ontwikkeling van sociale dienstverlening en de promotie van de mensenrechten.

Verwante resoluties bewerken