Een loopodzolgrond is een bodemtype binnen het Nederlandse systeem van bodemclassificatie dat behoort tot de moderpodzolgronden. In deze podzolgronden wordt moder aangetroffen, een humusvorm waarin organisch- en mineraal materiaal niet sterk gemengd zijn. Een loopodzol heeft een matig dikke (< 50 cm), door de mens opgebrachte, donkere bovengrond. Onder dit door plaggenbemesting ontstane dek ligt het oorspronkelijke bodemprofiel. Dit is meestal een holtpodzolgrond.

Loopodzolgrond
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Orde Podzolgronden
Suborde Moderpodzolgronden
Groep Moderpodzolgronden
Subgroep Loopodzolgronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen

Loopodzolgronden komen weinig voor. Ze worden aangetroffen op Drentse essen waar de A-horizont te dun is om als enkeerdgrond te worden geclassificeerd.

De naam loopodzolgronden is ontleend aan het toponiem loo, dat staat voor bos of open plek in het bos. De benaming komt voor bij ontginningen uit de vroege middeleeuwen.

Schematische profielbeschrijving van een loopodzolgrond
Horizont Diepte Omschrijving
Aap 0–20 cm bouwvoor; zeer donker grijs tot donker grijsbruin, matig humeus, sterk lemig, matig fijn zand
Aa 20–45 cm restant van mestdek vermengd met oorspronkelijke A-horizont van onderliggende bodemprofiel; donker grijsbruin, matig humeus, sterk lemig, matig fijn zand
> 45 cm begraven holtpodzolgrond