Drechtvaaggronden

bodemtype

Een drechtvaaggrond is een bodemtype in het Nederlandse systeem van bodemclassificatie. Ze behoren tot de hydrokleivaaggronden: zavel- en kleigronden waarin periodieke hoge grondwaterstanden kunnen voorkomen. De gronden bestaan uit een kleidek dat tussen 40 en 80 cm diepte overgaat in veen. Dit veenpakket (ook wel moerig materiaal genoemd) is dikker dan 40 cm.[1]

Drechtvaaggrond
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Orde Vaaggronden
Suborde Hydrovaaggronden
Groep Hydrokleivaaggronden
Subgroep Drechtvaaggronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen

Het kleidek van drechtveengronden is meestal kalkloos en matig zwaar tot zeer zwaar. In de klei komen roestvlekken voor. Het onderliggende veen is in veel gevallen eutroof. Aan de bovenzijde van het veen heeft oxidatie en enige verwering plaatsgevonden.

Drechtvaaggronden worden aangetroffen in de omgeving van Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Dunne klei-op-veengronden, die met een zavel- of kleidek dunner dan 40 cm op een veenondergrond, worden niet tot de drechtvaaggronden gerekend, maar tot de waardveengronden. Klei-op-veengronden met een donkere humusrijke bovengrond, die kan worden aangemerkt als een minerale eerdlaag, behoren tot de liedeerdgronden.

Etymologie

bewerken

De naam drechtvaaggronden is ontleend aan het toponiem -drecht.

Schematische profielbeschrijving

bewerken

De onderstaande tabel omvat een schematische uiteenzetting van het bodemprofiel van een drechtvaaggrond.

Horizont Diepte Omschrijving
Ah 0–5 cm graszode, zeer donker grijze, humusrijke tot venige, kalkloze, zware klei
ACwg 5–15 cm donkergrijze, humeuze, kalkloze, zware klei met roestvlekken
Cwg 15–30 cm grijze, humusarme, kalkloze, zware klei met roestvlekken
Cg 30–60 cm grijze, humusarme tot matig humeuze, kalkloze zeer zware klei met roestvlekken
2Cw 60–90 cm geoxideerd zwart veen
2Cr > 90 cm matig gereduceerd zeer donkerbruin rietzeggeveen