Een krijtvaaggrond is een bodemtype binnen het Nederlandse systeem van bodemclassificatie dat behoort tot suborde van de xerovaaggronden. Deze gronden zijn gevormd door verwering van kalksteen (krijt). Krijtvaaggronden hebben een A-horizont die direct aansluit op de kalksteen. Het vaste gesteente begint binnen 40 cm vanaf het oppervlak. Deze gronden worden internationaal Rendzina's genoemd. In Nederland komen ze uitsluitend in Zuid-Limburg voor.

Krijtvaaggrond
Bodemprofiel van een krijtvaaggrond
Orde Vaaggronden
Suborde Xerovaaggronden
Groep Krijtvaaggronden
Subgroep Krijtvaaggronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen

In de oude versie van de Nederlandse bodemclassificatie uit 1966 werden de krijtvaaggronden ingedeeld bij de eerdgronden onder de naam 'krijteerdgronden'.

Schematische profielbeschrijving

bewerken

De onderstaande tabel omvat een schematische uiteenzetting van het bodemprofiel van een krijtvaaggrond.

Horizont Diepte Omschrijving
Ah 0–12 cm bruine, matig humeuze, matig lichte zavel, kalkrijk, afgerond blokkige structuur
AC 12–25 cm bleekbruine, matig humusarme, matig lichte zavel, kalkrijk, scherp blokkige structuur
2Rg1 25–40 cm vrij zachte kalksteen, matig veel roestvlekken, matig veel wortels
2Ru1 40–65 cm vrij zachte kalksteen, weinig wortels
2Ru2 65–75 cm harde kalksteen
2Rg2 > 75 cm zachte kalksteen, matig veel roestvlekken