Een tuineerdgrond is een bodemtype in het Nederlandse systeem van bodemclassificatie. Het zijn zavel- en kleigronden met een dikke humushoudende bovengrond: ze behoren tot de dikke eerdgronden. Tuineerdgronden zijn door antropogene handelingen in de tuinbouw ontstaan. Door eeuwenlang ophogen van de grond met bagger uit sloten (opbaggeren en opvaren) heeft zich een dikke, minimaal 50 cm dikke humushoudende A-horizont gevormd. Tuineerdgronden komen voor in West-Nederland.

Tuineerdgrond
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Orde Eerdgronden
Suborde Dikke eerdgronden
Groep Tuineerdgronden
Subgroep Tuineerdgronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen

Profielbeschrijving

bewerken
Profielbeschrijving van een tuineerdgrond
Horizont Diepte Omschrijving
Aap 0–20 cm bouwvoor; donkergrijze, matig humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel
Aa 20–45 cm grijze, matig humusarme, kalkrijke, naar onderen zwaarder wordende matig lichte zavel
Ahb 45–65 cm oude bovengrond; zeer donker grijze, matig humeuze kalkarme, lichte klei; enkele roestvlekken
Cg 65–120 cm grijze, zeer humusarme, zeer kalkrijke, lichte, gelaagde klei met veel roest- en reductievlekken
Cr > 120 cm lichtgrijze, zeer humusarme, zeer kalkrijke, lichte zavel; geheel gereduceerd