Een meerveengrond is een bodemtype binnen het Nederlandse systeem van bodemclassificatie dat behoort tot de rauwveengronden. Het zijn veengronden met een niet-moerige bovengrond. Er is sprake van een dun, humusrijk zanddek met een donkere kleur. Veelal bevat het een minerale eerdlaag op een ondergrond van eutroof veen (broekveen).

Meerveengrond
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Orde Veengronden
Suborde Rauwveengronden
Groep Gewone rauwveengronden
Subgroep Meerveengronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen

In de ondergrond kan dekzand met een sterk lemige bovenzijde voorkomen. Hierin kan een begraven podzolprofiel worden aangetroffen. Meerveengronden komen voor in de veenkoloniën, met name op locaties van voormalige meren.

Meerveengronden verschillen van madeveengronden in de aard van de bovengrond: meerveengronden hebben een minerale bovenlaag en madeveengronden hebben een moerige bovengrond.

Schematische profielbeschrijving

bewerken

De onderstaande tabel omvat een schematische uiteenzetting van het bodemprofiel van een meerveengrond.

Horizont Diepte Omschrijving
Ap 0–25 cm bouwvoor; zeer donkergrijs, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand
2C 25–60 cm zeer donkerbruin, geoxideerd, weinig veraard zeggeveen met houtresten
2Cr 60–110 cm gereduceerd zeggeveen
3Cr > 110 cm gereduceerd, grijs, humusarm, sterk lemig, matig fijn zand