Een dampodzolgrond is een bodemtype in het Nederlandse systeem van bodemclassificatie dat behoort tot de suborde van de hydropodzolgronden. In deze suborde worden hydromorfe kenmerken hoog in het bodemprofiel waargenomen, wat erop wijst dat ze in het verleden permanent of periodiek met water verzadigd waren.

Dampodzolgrond
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Orde Podzolgronden
Suborde Hydropodzolgronden
Groep Moerige podzolgronden
Subgroep Dampodzolgronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen

Dampodzolen zijn gronden met een donker gekleurd zanddek, een minerale eerdlaag, op een dunne (< 40 cm) moerige laag (veenlaag) met daaronder zand waarin zich een humuspodzol heeft ontwikkeld.

De eerdlaag heeft doorgaans een dikte van 20–25 cm. De tussenlaag bestaat meestal uit oud veenmosveen. Tussen het veen en het onderliggende podzolprofiel komt een gliedelaag voor. Dit is een zwarte, vettige venige laag waarin humus is ingespoeld.

Deze gronden bevinden zich langs de randen van de vroegere hoogveengebieden in de veenkoloniën. Ze werden in het verleden ook wel versleten veenkoloniale grond genoemd.

De naam van de subgroep is afgeleid van het achtervoegsel dam in plaatsnamen als Veendam en Muntendam.

Schematische profielbeschrijving van een dampodzolgrond
Horizont Diepte Omschrijving
Ap 0–18 cm bouwvoor; donkergrijs, humusrijk, leemarm, matig fijn zand
2Cw 18–30 cm zeer donker bruin, ingedroogd vast oud veenmosveen
3Eb 30–45 cm loodzand; grijs tot lichtgrijs, humusarm, leemarm, matig fijn zand
3Bhb 45–60 cm inspoelingshorizont; donkerbruin tot bruin, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand, humushuidjes rond zandkorrels, iets verkit
3BC > 60 cm lichtbruin, humusarm, leemarm, matig fijn zand; met enkele donkere banden