Hoekpodzolgronden

Een hoekpodzolgrond is een bodemtype in het Nederlandse systeem van bodemclassificatie dat behoort tot de moderpodzolgronden. In deze podzolgronden wordt moder aangetroffen, een humusvorm waarin organisch- en mineraal materiaal niet sterk gemengd zijn. De bodem heeft een dunne (< 30 cm dik), donkere zandige bovengrond (A-horizont) en een zwaardere briklaag in de ondergrond.

Hoekpodzolgrond
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Orde Podzolgronden
Suborde Moderpodzolgronden
Groep Moderpodzolgronden
Subgroep Hoekpodzolgronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen

Deze bodems zijn ontstaan in pleistocene afzettingen met een goede natuurlijke drainage. Hierbij is in eerste instantie een rooibrikgrond gevormd. Daarna heeft zich in de zandige uitspoelingslaag (de E-horizont) een moderpodzol ontwikkeld. Vanwege deze bijzondere genese worden deze bodems ook wel secundaire humusijzerpodzolen genoemd.

Het zijn gronden die weinig voorkomen. Ze zijn te vinden op het Drents Plateau en op lichtere gronden in het rivierengebied.

Schematische profielbeschrijving van een hoekpodzolgrond
Horizont Diepte Omschrijving
Ap 0–18 cm donkerbruin, matig humeus, sterk lemig, matig grof zand
Bws 18–35 cm donkerbruin, matig humusarm, sterk lemig, matig grof zand
Bw 35–50 cm licht geelbruin, zeer humusarm, sterk lemig, matig grof zand
1C/2E 50–80 cm geel, uiterst humusarm, sterk lemig, grof zand; ijzerhuidjes op de zandkorrels (C van bovenliggend moderpodzolprofiel, E gerelateerd aan onderliggende briklaag)
2Bt 80–100 cm bruine, grofzandige zavel; lutumijzerhuidjes op structuurelementen en in de poriën
2C > 100 cm geel, uiterst humusarm, sterk lemig, matig grof zand; bevat enkele banden met zelfde samenstelling als 2Bt horizont.