Een vlietveengrond is een bodemtype binnen het Nederlandse systeem van bodemclassificatie dat behoort tot de rauwveengronden. Het zijn zeer slappe, waterrijke, ongerijpte veengronden zonder minerale bovengrond of met een gerijpte bovengrond van niet meer dan 20 cm dikte. De bovengrond gaat op en neer bij het betreden en met het waterpeil. Vlietveengronden zijn daarom niet of nauwelijks begaanbaar.

Vlietveengrond
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Orde Veengronden
Suborde Rauwveengronden
Groep Initiale rauwveengronden
Subgroep Vlietveengronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen

Vlietveengronden komen voor langs de randen van veenplassen en in boezemlanden langs waterwegen. Het veen is meestal rietveen of rietzeggeveen.

Deze binnen Nederland vrij zeldzame bodems komen onder meer voor in de Vlietlanden ten noorden van Vlaardingen en in de Weerribben in de Kop van Overijssel.

Schematische profielbeschrijving

bewerken

De onderstaande tabel omvat een schematische uiteenzetting van het bodemprofiel van een vlietveengrond bij Vollenhove.

Horizont Diepte Omschrijving
Ah 0–5 cm zeer donker grijsbruine zode; groeiend zeggeveen dat bestaat uit wortels van zegge en nauwelijks verteerde planten
Cr1 5–40 cm zeer waterrijke gereduceerde massa, bestaande uit vrijwel onverteerde zeggeresten, bagger en wortels van riet
Cr2 40–65 cm vergelijkbaar met bovengelegen Cr1 horizont, maar meer bagger
2Cr3 > 65 cm waterige gereduceerde zwarte bagger, geen herkenbare plantenresten
het profiel kent nauwelijks tot geen bodemrijping

Zie ook

bewerken