Vlierveengronden

Een vlierveengrond is een bodemtype binnen het Nederlandse systeem van bodemclassificatie dat behoort tot de rauwveengronden. Het zijn veengronden zonder bodemvorming en zonder een minerale bovenlaag van zavel, klei of zand. De grond is echter niet slap en nat zoals vlietveengronden. Bij een veraarde bovengrond is er sprake van een eerdveengrond.

Vlierveengronden
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Orde veengronden
Suborde rauwveengronden
Groep gewone rauwveengronden
Subgroep vlierveengronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen

Vlierveengronden worden voornamelijk aangetroffen in niet afgegraven ontwaterd hoogveen in Zuid-oost Drenthe, in de Engbertsdijksvenen en in De Peel.

De naam vlierveengronden is afgeleid van vlier of vledder, een toponiem uit noord nederland voor slecht ontwaterd grasland.

Schematische profielbeschrijving van een vlierveengrond
horizont diepte omschrijving
Ah 0-5 cm heideplag
Cu1 5-60 cm bolster; donkerbruin geoxideerd, niet veraard jong veenmosveen
Cu2 > 60 cm zwart, geoxideerd, iets verweerd oud veenmosveen, naar onderen steeds meer gereduceerd; op circa l,80 m bevindt zich dekzand