Een hofeerdgrond is een bodemtype in het Nederlandse systeem van bodemclassificatie dat behoort tot de xero-eerdgronden. Het zijn zeer weinig voorkomende zavel- en kleigronden met een goede interne drainage, die door intensief gebruik door de tuinbouw een donkere bovengrond hebben verkregen.

Hofeerdgronden
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Orde Eerdgronden
Suborde Xero-eerdgronden
Groep Xerokleieerdgronden
Subgroep Hofeerdgronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen

Hofeerdgronden hebben een donkere A-horizont van 15–50 cm dik. De B-horizont is vrij bruin van kleur. In de ondergrond komen grijzere kleuren voor. Beneden een diepte van 50 cm kunnen roestverschijnselen worden aangetroffen.

Deze gronden worden aangetroffen op de oeverwallen in het Nederlandse rivierengebied. De naam verwijst naar de hofpercelen van oude boerderijen (hofsteden).

Profielbeschrijving van een hofeerdgrond
Horizont Diepte Omschrijving
Ap 0–20 cm bouwvoor; zeer donker grijze, humeuze, kalkrijke zavel
Ah 20–35 cm zeer donker grijsbruine, humeuze, kalkrijke zavel
AC 35–45 cm overgangshorizont
Bw 45–70 cm bruine, humusarme, kalkrijke zavel
Cg > 70 cm licht grijsbruine (10YR 6/2), humusarme, kalkrijke, lichte zavel; met roestvlekken