Waardveengronden

bodemtype binnen het Nederlandse systeem van bodemclassificatie

Een waardveengrond is een bodemtype binnen het Nederlandse systeem van bodemclassificatie dat behoort tot de rauwveengronden. Het zijn veengronden met een dun dek van zware, kalkloze zavel- of klei van maximaal 40 cm dikte. Er kan een donker gekleurde humusrijke bovengrond aanwezig zijn, die echter te dun is om als minerale eerdlaag in de Nederlandse bodemclassificatie te kunnen worden aangemerkt.

Waardveengrond
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Orde Veengronden
Suborde Rauwveengronden
Groep Gewone rauwveengronden
Subgroep Waardveengronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen

De waardveengronden omvatten veel dunne klei-op-veengronden in het Hollands-Utrechtse veengebied, in Friesland en langs de kust van de vroegere Zuiderzee.

Als er sprake is van een dikker zavel- of kleidek van meer dan 40 cm dan is er sprake van een drechtvaaggrond. Kan de bovengrond worden aangemerkt als minerale eerdlaag, dan wordt de bodem geclassificeerd als een weideveengrond.

Schematische profielbeschrijving

bewerken

De onderstaande tabel omvat een schematische uiteenzetting van het bodemprofiel van een waardveengrond.

Horizont Diepte Omschrijving
Ahg 0–4 cm zeer donkerbruine, humusrijke, kalkloze, matig zware klei met iets roest
ACwg 4–15 cm geleidelijke overgang naar de C-horizont
Cwg 15–30 cm donkergrijze, matig humeuze, kalkloze, zeer zware klei; roestvlekken; ruwe prismastructuur
2Cu1 30–40 cm zwart spalterveen
2Cu2 40–70 cm geoxideerd, weinig verweerd veenmosveen
2Cr 70–120 cm gereduceerd veenmosveen