Daalbrikgronden

Daalbrikgronden is een bodemtype binnen het Nederlandse systeem van bodemclassificatie en behoort tot de xerobrikgronden. Deze gronden hebben in de briklaag (B-horizont) gleyverschijnselen. Soms is deze gley een gevolg van kwel uit hogere gelegen rivierterrassen. Ze komen voor in vrij laag gelegen oude rivierkleigronden van het laagterras van de Maas. Ze zijn ook te vinden in de dalen van het Limburgse lössgebied. De naam daalbrikgrond verwijst hiernaar. In het lössgebied is de gevlekte briklaag bedekt met een laag colluvium.

Daalbrikgronden
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Orde brikgronden
Suborde xerobrikgronden
Groep xerobrikgronden
Subgroep daalbrikgronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen
Schematische profielbeschrijving van een Daalbrikgrond
horizont diepte omschrijving
Ap 0-20 cm donkerbruine, zeer lichte zavel; kruimelige structuur; 3% humus
E 20-40 cm donker geelbruine, zeer lichte zavel; kruimelige structuur; poreus
EB 40-50 cm donkerbruine, matig lichte zavel; zwak blokkige structuur; zeer poreus
Bt 50-70 cm donkerbruine, matig lichte zavel; blokkige structuur; duidelijk zichtbare kleiinspoeling
Btg 70-90 cm bruine, zware zavel met grijze (reductie)- en roestvlekken; sterk blokkige structuur; zeer duidelijk zichtbare kleiinspoeling; zwak poreus
BCg > 90 cm zeer lichte zavel, in kleur overeenkomend met Btg; roest- en reductievlekken nemen toe met diepte; zwak onregelmatig blokkig tot massieve structuur