Een aarveengrond is een bodemtype binnen het Nederlandse systeem van bodemclassificatie dat behoort tot de eerdveengronden. Het zijn weinig voorkomende gronden met een minstens 50 cm dikke veraarde bovengrond bestaande uit kleiig veen of venige klei. Zo'n dikke moerige eerdlaag wordt veelal aangetroffen op oud tuinbouwland. De bovengrond is zandig, wat veroorzaakt kan zijn door het ophogen van de grond.

Aarveengrond
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Orde Veengronden
Suborde Eerdveengronden
Groep Kleiige eerdveengronden
Subgroep Aarveengronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen

In veel gevallen is de veraarde bovengrond dunner dan 50 cm en dan wordt de bodem geclassificeerd als een koopveengrond.

Aarveengronden komen lokaal voor in Noord- en Zuid-Holland. Daarnaast worden ze ook aangetroffen op tuinbouwgronden in droogmakerijen.

Etymologie bewerken

De naam van deze gronden is afgeleid van plaatsnamen met 'aar', zoals Ter Aar, in het gebied waar ze worden aangetroffen.

Schematische profielbeschrijving bewerken

De onderstaande tabel omvat een schematische uiteenzetting van het bodemprofiel van een aarveengrond.

Horizont Diepte Omschrijving
Aap 0–40 cm bouwvoor; zeer donkerbruine goed veraarde, venige klei met veel zandkorrels
Aa 40–65 cm zeer donkerbruine venige klei met zandkorrels
2C 65–85 cm zeer donkerbruin matig verweerd zeggeveen
2Cr 85–110 cm donkerbruin gereduceerd rietzeggeveen