Moerpodzolgronden

Een moerpodzolgrond is een bodemtype in het Nederlandse systeem van bodemclassificatie dat behoort tot de suborde van de hydropodzolgronden. In deze suborde worden hydromorfe kenmerken hoog in het profiel waargenomen, wat erop wijst dat ze in het verleden permanent of periodiek met water verzadigd waren. Moerpodzolen zijn relatief laag gelegen podzolgronden met een moerige bovengrond (veenlaag). Ze komen voor op afvoerloze, lage plaatsen van de hogere zandgronden Nederland.

Moerpodzolgrond
Profiel van een moerpodzol met zanddek
Orde Podzolgronden
Suborde Hydropodzolgronden
Groep Moerige podzolgronden
Subgroep Moerpodzolgronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen

De moerige bovengrond vertoont gliedeachtige verschijnselen: deze is door inspoeling aangerijkt met humus waardoor een slecht doorlatende laag is ontstaan. Door een gliedelaag kan het regenwater slechts langzaam infiltreren in de ondergrond.

Deze gronden komen in de Veenkoloniën voor in combinatie met de moerpodzolgronden met een zanddek. Dit zanddek wordt ook wel een veenkoloniaal dek genoemd. Andere varianten van de moerpodzolgronden hebben een afdeklaag hebben van klei of zavel.

De naam van de subgroep is afgeleid van de uitgang moer in sommige plaatsnamen.

Schematische profielbeschrijving van een moerpodzolgrond
Horizont Diepte Omschrijving
Ah1 0–8 cm zode; zwart, iets zandig veen; amorf, gliedeachtig; sterk beworteld
Ah2 8–20 cm zwart, iets zandig veen, amorf, gliedeachtig; minder sterk beworteld
2AB 20–30 cm geleidelijke overgang van Ah naar 2B horizont
2Bhs 30–45 cm donkerbruin, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand; veel amorfe humus; iets plastisch (kazig)
2BC > 45 cm bruin tot lichtbruin, matig humusarm, zwak lemig, matig fijn zand; duidelijke amorfe humushuidjes rond zandkorrels