Delbrikgronden is een bodemtype binnen het Nederlandse systeem van bodemclassificatie en behoort tot de xerobrikgronden. Deze relatief laag gelegen gronden komen voor in oude rivierklei en beslaan daar slechts een klein oppervlak. Het toponiem del duidt op een dal of laagte. De grondwaterstand fluctueert, maar delbrikgronden hebben uitsluitend gleyverschijnselen in de briklaag (B-horizont). Het ontbreken van hydromorfe verschijnselen in de bovengrond (A-horizont) duidt erop dat deze niet onder water komt te staan. Door de uitspoeling van lutum bestaat de A-horizont uit zand.

Delbrikgrond
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Orde Brikgronden
Suborde Xerobrikgronden
Groep Xerobrikgronden
Subgroep Delbrikgronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen
Schematische profielbeschrijving van een delbrikgrond
Horizont Diepte Omschrijving
Ap 0–25 cm bouwvoor; donker geelbruin kleiig zand; fijn kruimelige structuur; 3% humus
E 25–50 cm geel tot okerkleurig kleiig zand; kruimelige en zwak blokkige onregelmatige structuur
Bt 50–60 cm geelbruine lichte zavel met wat diffuse roestvlekken; onregelmatig afgerond blokkige structuur; matig zichtbare kleiinspoeling
Btg 60–90 cm grijsbruine lichte zavel met donkere roodbruine roestvlekken; regelmatig blokkige structuur; duidelijk zichtbare kleiinspoeling
Cgr > 90 cm grijsbruin tot olijfgrijs kleiarm zand; grijze kleuren wijzen op reductie door invloed van grondwater