Regering-Vervoort I

De regering-Vervoort I (7 mei 2013 - 20 juli 2014) was een Brusselse Hoofdstedelijke Regering, onder leiding van Rudi Vervoort (PS). Het was een zesdelige coalitie: de socialisten PS (21 zetels), de ecologisten (Ecolo (16 zetels) en Groen! (2 zetels)), de christendemocraten (cdH (11 zetels) en CD&V (3 zetels)) en de Vlaamse liberalen Open Vld (4 zetels).

Vervoort I
Vlag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2015 Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Regeringsleider Rudi Vervoort
Coalitie Franstalige partijen
PS
Ecolo
cdH
Vlaamse partijen
Open Vld
CD&V
Groen!
Zetels Franstalige meerderheid
48 op 72
Vlaamse meerderheid
9 op 17
Minister-President Rudi Vervoort
Start 7 mei 2013
Einde 20 juli 2014
Voorganger Picqué IV
Opvolger Vervoort II

De regering volgde de regering-Picqué IV op na het ontslag van minister-president Charles Picqué en werd opgevolgd door de regering-Vervoort II.

SamenstellingBewerken

Brusselse Hoofdstedelijke RegeringBewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
  Rudi Vervoort PS Minister-president en Minister
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke Statistiek
  Guy Vanhengel Open Vld Minister
Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen
  Évelyne Huytebroeck Ecolo Minister
Leefmilieu, Waterbeleid, Energie, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting
  Brigitte Grouwels CD&V Minister
Openbare Werken, Vervoer, Haven van Brussel en Informaticabeleid
  Céline Fremault cdH Minister
Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek
  Rachid Madrane PS Staatssecretaris
Stedenbouw en Ophaling en Verwerking van Afvalstoffen en Openbare Netheid
  Bruno De Lille Groen Staatssecretaris
Mobiliteit, Gelijkekansenbeleid en Ambtenarenzaken
  Christos Doulkeridis Ecolo Staatssecretaris
Huisvesting en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

GemeenschapscommissiesBewerken

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)Bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
  Rudi Vervoort PS Voorzitter
  Guy Vanhengel Open Vld Minister
Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen
  Évelyne Huytebroeck Ecolo Minister
Beleid inzake Bijstand aan Personen, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen
  Brigitte Grouwels CD&V Minister
Beleid inzake Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt
  Céline Fremault cdH Minister
Gezondheidsbeleid en Openbaar Ambt

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)Bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
  Guy Vanhengel Open Vld Voorzitter
Onderwijs, Vorming en Begroting
  Brigitte Grouwels CD&V Minister
Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium
  Bruno De Lille Groen Minister
Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken

Franse Gemeenschapscommissie (FGC)Bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
  Christos Doulkeridis Ecolo Voorzitter
Begroting, Onderwijs, Toerisme
  Rudi Vervoort PS Minister
Sociale Cohesie
  Évelyne Huytebroeck Ecolo Minister
Beleid inzake Begeleiding van Personen met een Handicap
  Céline Fremault cdH Minister
Gezondheidsbeleid en Openbaar Ambt
  Rachid Madrane PS Minister
Sociale Actie, Gezinsbeleid, Sport, Transport naar School, Cultuur, Vorming en Internationale Relaties