Hoofdmenu openen

De Regering-Picqué I was de eerste regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze bestond uit een zespartijencoalitie: de socialisten (Franstalige PS en de Vlaamse SP), de christendemocraten (PSC en CVP) en de nationalisten (FDF en Volksunie).

De regering werd beëdigd op 12 juli 1989 na de gewestverkiezingen van 1989.

Ze werd op 22 juni 1995 opgevolgd door de regering-Picqué II.

SamenstellingBewerken

Minister Naam Partij
Minister-president, belast met Ruimtelijke Ordening, Plaatselijke Besturen en Tewerkstelling Charles Picqué PS
Minister van Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid Georges Désir FDF
Minister van Openbare Werken, Communicatie en Renovatie van Verlaten Economische Sites Jean-Louis Thys PSC
Minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Buitenlandse Betrekkingen Jos Chabert CVP
Minister van Economische Zaken Rufin Grijp SP
Staatssecretaris toegevoegd aan de minister-president Christian d'Hoogh PS
Staatssecretaris toegevoegd aan de minister van de Brusselse regering Didier Gosuin FDF
Staatssecretaris toegevoegd aan de minister van de Brusselse regering Vic Anciaux VU

HerschikkingenBewerken