Regering-Ducarme was de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaande uit een vijfdelige coalitie: de socialisten (Franstalige PS en Vlaamse SP), de liberalen (PRL-FDF-MCC en de Vlaamse VLD) en de Vlaamse christendemocraten (CVP).

Deze regering trad in werking op 6 juni 2003 na het ontslag van regering-de Donnea.

Naar aanleiding van zijn financiële en juridische problemen nam Daniel Ducarme ontslag op 18 februari 2004 en werd zijn regering opgevolgd door regering-Simonet II.

SamenstellingBewerken

Minister Naam Partij
Minister-president; belast met Lokale Overheden, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Sites, Stedelijke Vernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek Daniel Ducarme PRL
Minister van Openbare Werken, Transport, Brandbestrijding en Noodhulp Jos Chabert CVP
Minister van Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting Éric Tomas PS
Minister van Milieu, Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel Didier Gosuin FDF
Minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Buitenlandse Betrekkingen Guy Vanhengel VLD
Staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Sites en Betaald Personenverkeer Willem Draps PRL
Staatssecretaris voor Huisvesting en Energie Alain Hutchinson PS
Staatssecretaris voor Mobiliteit, Ambtenarenzaken en Brandbestrijding en Noodhulp Robert Delathouwer SP

HerschikkingenBewerken