Regering van de Duitstalige Gemeenschap

De regering van de Duitstalige Gemeenschap, vroeger bekend als de executieve van de Duitstalige Gemeenschap, is het uitvoerend bestuur van de Duitstalige Gemeenschap in België in het oosten van de provincie Luik.

De Duitstalige gemeenschap.
De zetel van de Duitstalige Gemeenschapsregering is in het Haus Grand Ry in Eupen.

De regering bestaat uit een minister-president en momenteel drie andere leden. De belangrijkste bevoegdheden van de regering zijn het opstellen van decreten en de uitvoering van decreten die in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap worden aangenomen. Daarnaast ontwerpt en coördineert de regering het communautaire beleid, beheert ze de externe betrekkingen binnen haar bevoegdheden en organiseert ze de administratie van de Duitstalige Gemeenschap.

De regering is als enige verantwoording verschuldigd aan het parlement van de Duitstalige Gemeenschap. Deze laatste kan de aanwezigheid van de regering eisen en kan haar vertrouwen geven of intrekken.

De zetel van de Duitstalige Gemeenschapsregering is in het Haus Grand Ry in Eupen.

StatuutBewerken

De regering neemt beslissingen collegiaal, dit wil zeggen samen en eenparig (als college). De administratie van de regering is ondergebracht in het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. Het bestaat uit ca. 160 personeelsleden en is ingedeeld in verschillende afdelingen. Het ministerie bereidt het beleid voor en voert besluiten en decreten uit. Daarnaast heeft het ministerie een Vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap van België in Brussel en een Gezamenlijke delegatie van de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest in Berlijn.

Samenstelling huidige Regering van de Duitstalige GemeenschapBewerken

Op 29 mei 2019, drie dagen na de Duitstalige gemeenschapsverkiezingen van 26 mei 2019, sloten ProDG (6 zetels), SP (4 zetels) en PFF (3 zetels) een bestuursakkoord. Op dinsdag 18 juni 2019 legde minister-president Oliver Paasch de eed af in handen van koning Filip op het Koninklijk Paleis van Brussel, in aanwezigheid van eerste minister Charles Michel (MR). Een dag eerder legden de vier ministers de eed af in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

SamenstellingBewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden Termijn
  Oliver Paasch ProDG Minister-president en minister
Lokale Besturen en Financiën
17 juni 2019 - heden
  Antonios Antoniadis SP Viceminister-president en minister
Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
17 juni 2019 - heden
  Isabelle Weykmans PFF Minister
Cultuur, Sport, Werkgelegenheid en Media
17 juni 2019 - heden
  Harald Mollers ProDG Minister
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
17 juni 2019 - 12 oktober 2020
  Lydia Klinkenberg ProDG 12 oktober 2020 - heden
  • Op 12 oktober 2020 nam Harald Mollers (ProDG) om persoonlijke redenen ontslag als minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Zijn opvolger was Lydia Klinkenberg.[1]

Overzicht Duitstalige Gemeenschapsregeringen (1984-heden)Bewerken

Nr. Regering Minister-president Partijen Periode Dagen
1 Regering-Fagnoul Bruno Fagnoul (PFF) PFF, CSP, SP 1984-1986 910
2 Regering-Maraite I Joseph Maraite (CSP) CSP, PFF 1986-1990 1463
3 Regering-Maraite II Joseph Maraite (CSP) CSP, PFF, SP 1990-1995 1651
4 Regering-Maraite III Joseph Maraite (CSP) CSP, SP 1995-1999 1492
5 Regering-Lambertz I Karl-Heinz Lambertz (SP) SP, PFF, Ecolo 1999-2004 1835
6 Regering-Lambertz II Karl-Heinz Lambertz (SP) SP, PFF, PJU-PDB 2004-2009 1797
7 Regering-Lambertz III Karl-Heinz Lambertz (SP) SP, PFF, ProDG 2009-2014 1829
8 Regering-Paasch I Oliver Paasch (ProDG) ProDG, SP, PFF 2014-2019 1818
9 Regering-Paasch II Oliver Paasch (ProDG) ProDG, SP, PFF 2019-heden 699

Tijdslijn Duitstalige GemeenschapsregeringBewerken

Historische lijsten van Duitstalige portefeuilleministersBewerken

Zie ookBewerken

ReferentiesBewerken