Het bestuur van een stadsdistrict in België (dat enkel in Antwerpen bestaat) wordt uitgeoefend door het districtscollege, voor 2007 districtsbureau genoemd. De voorzitter, ondervoorzitters en overige leden van dit bureau worden uit en door de districtsraad gekozen. Een lid van dit college wordt ook weleens districtsschepen genoemd (meestal zijn er 4 schepenen).

Tussen 2001 en 2006 was de officiële benaming die de Nieuwe Gemeentewet voorzag "Voorzitter van de districtsraad" en "Bureau van de districtsraad". Het bureau bestond dan uit de voorzitter van de districtsraad en de ondervoorzitters. Aangezien geen enkele inwoner aan deze benamingen een touw kon aan vastknopen voorzag het Gemeentedecreet om vanaf 1 januari 2007 de benamingen "districtsvoorzitter" en "districtscollege" te gebruiken (een beetje analoog met de terminologie die men bij gemeentes gebruikt).

Antwerpen bewerken

  Zie Districten van Antwerpen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Antwerpen is verdeeld in negen districten met elk zijn college: Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken Merksem en Wilrijk.

Antwerpen bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
Paul Cordy N-VA Districtsvoorzitter (Districtsburgemeester)
Publiek Domein en Mobiliteit, Burgerlijke Stand
Tom Van den Borne Groen Districtsschepen
Groenvoorziening en Parken, Jeugd, Senioren, Leefmilieu
Samuel Markowitz Open Vld Districtsschepen
Financiën, Veiligheid, Toerisme, Markten en Foren, Lokale Economie, Straatbeeld en Relatie Nutsbedrijven, Erfgoed
Charlie Van Leuffel N-VA Districtsschepen
Sport, Communicatie, Innovatie, Evenementen en Feestelijkheden
Femke Meeusen Groen Districtsschepen
Cultuur, Participatie en Burgerbegroting, Stadsmakers en Wijkwerking

Berchem bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
Evi Van der Planken N-VA Districtsvoorzitter (Districtsburgemeester)
Overlast en veiligheid, Communicatie en Citymarketing, Burgerlijke stand, Leefbaarheid, Groen en Parken, Begraafplaatsen, Sport, Erfgoed
Bruno De Saegher N-VA Districtsschepen
Publiek domein, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Straatvergroening
Kris Gysels Open Vld Districtsschepen
Begroting, Inspraak en Participatie, Jeugd, Streetart, Straatbeeld en Bebloeming, Stadslandbouw, Dierenwelzijn, Nieuw Zurenborg
Bubet Karaca CD&V Districtsschepen
Cultuur, Senioren, Diversiteit en Samenleven
Janick Doré N-VA Districtsschepen
Middenstand, Horeca, Economie, Markten en Foren, Evenementen en Feestelijkheden, Berchem Buurt

Berendrecht-Zandvliet-Lillo bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
Carl Geeraerts N-VA Districtsvoorzitter (Districtsburgemeester)
Ambtenaar, Burgerlijke stand, financiën, Communicatie, Sport, Veiligheid en Ruimtelijke ordening
Rudi Sempels N-VA Districtsschepen
Cultuur en Erfgoed, Evenementen, Publiek domein, Milieu, Waterhuishouding, Decentralisatie en Lokaal sociaal beleid
Sandra Suykerbuyk CD&V Districtsschepen
Mobiliteit en Verkeer, Senioren, Lokale economie, Dierenwelzijn, Groen, Markten & Foren, Lokaal sociaal beleid
Pascale De Langhe N-VA Districtsschepen
Jeugd, Wijkoverleg en Decentralisatie

Borgerhout bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
Marij Preneel Groen Districtsvoorzitter (Districtsburgemeester)
Openbaar domein, Wijkoverleg, Burgerlijke stand, Reuzenstoet, Groenvoorziening, Afval, Duurzaamheid
Aïssatou Cissé Vooruit Districtsschepen
Cultuur, Erfgoed, Feestelijkheden, Mobiliteit, Participatie, Openbaar domein, Communicatie, Buurt Moorkensplein, Dierenwelzijn
Ben Van Duppen PVDA Districtsschepen
Senioren, Armoedebestrijding, Markten en Foren, Diversiteit en Samenlevingsopbouw, Begroting, Buurt Krugerplein - Terloplein
Omar Al Jattari Groen Districtsschepen
Jeugd en Buurt Tuinwijk - Joe Englishstraat
Mariam El Osri Groen Districtsschepen
Sport, Middenstand en Lokale economie, Buurt Laar

Deurne bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
Tjerk Sekeris N-VA Districtsvoorzitter (Districtsburgemeester)
Algemene leiding, Communicatie, Budget, Mobiliteit, Ruimtelijke ordening en Cultureel erfgoed
Elke Brydenbach N-VA Districtsschepen
Sport, Jeugd en Ding Dong Deurne
Frank Vercammen Vooruit Districtsschepen
Sociale zaken, Senioren, Dierenwelzijn, Groen, Participatie en Cultuur
Freddy Lorent Open VLD Districtsschepen
Publieke ruimte, Begraafplaatsen, Straatbeeld en Burgerlijke stand
Philip Van Acker N-VA Districtsschepen
Lokale economie, Markten en Foren, Toerisme, Milieu, Volkstuinen en Feestelijkheden

Ekeren bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
Koen Palinckx N-VA Districtsvoorzitter (Districtsburgemeester)
Openbaar domein en Openbare werken, Feestelijkheden, Plechtigheden, Burgerlijke stand en Decentralisatie
Annemie Plompen N-VA Districtsschepen
Sport, Senioren, Dorpsmakers, Wijkwerking, Dierenwelzijn
Fabienne Van Damme Vooruit Districtsschepen
Jeugd, Groen en Parken, Begraafplaatsen, Volkstuinen en Stadslandbouw, Diversiteit
Marc Elseviers N-VA Districtsschepen
Cultuur en Erfgoed, Mobiliteit, Lokale economie, Toerisme
Mick De Maere Open VLD Districtsschepen
Financiën en Begroting, Communicatie en Participatie, Markten en Foren

Hoboken bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
Kathelijne Toen N-VA Districtsvoorzitter (Districtsburgemeester)
Jeugd, Veiligheid, Lokaal erfgoed, Patrimonium
Paul De Ranter N-VA Districtsschepen
Financiën, Groen, Volkstuintjes, Mobiliteit, Verkeersveiligheid
Tom De Boeck Vooruit Districtsschepen
Cultuur, Evenementen en feestelijkheden, Stadsmakers, Lokaal sociaal en Gezondheidsbeleid
Carine Leys N-VA Districtsschepen
Openbare werken, Sport, Wijkoverleg, Milieu, Begraafplaatsen
Carolyn Krekels CD&V Districtsschepen
Lokale economie en Middenstand, Senioren, Marketing, Communicatie, Toerisme, Dierenwelzijn

Merksem bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
Luc Bungeneers N-VA Districtsvoorzitter (Districtsburgemeester)
Begroting, Burgerlijke stand, Communicatie, Veiligheid en Dierenwelzijn
Dominique Kums Vooruit Districtsschepen
Cultuur, Feestelijkheden, Protocol, Groen, Milieu en Buurtinitiatieven
Jari Frensch N-VA Districtsschepen
Mobiliteit, Publiek domein en Ruimtelijke ordening
Sonja De Meyer CD&V Districtsschepen
Jeugd, Middenstand, Markten en Foren, Lokale economie en Sociale zaken
Patrick Van den Bempt N-VA Districtsschepen
Sport, Senioren en Wijkoverleg

Wilrijk bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
Kristof Bossuyt N-VA Districtsvoorzitter (Districtsburgemeester)
Algemeen beleid, Bestuurlijke aangelegenheden, Burgerlijke Stand, Veiligheid en Preventie, Samenleven, Decentralisatie, Evenementen, Participatie, Ruimtelijke Ordening, Lokale Economie, Mobiliteit en Parkeerbeleid, Publiek Domein, Buurtregie
Hans Ides CD&V Districtsschepen
Groen en Parken, Begraafplaatsen, Cultuur en Stadsmakers, Jeugd en Lokale onderwijszaken, Evenementen en Protocol
Linda Verlinden N-VA Districtsschepen
Senioren, Gezin en Sociale aangelegenheden, Dierenwelzijn, Erfgoed, Volkstuinen
Werner Theuns Open VLD Districtsschepen
Financiën en Begroting, Openbaar Domein/Werken, Heraanleg, Openbare verlichting, Jumelages, Geitestoet
Robert Moens N-VA Districtsschepen
Sport, Markten en Foren, Jaarmarkt