Regering-Vervoort II

De regering-Vervoort II (20 juli 2014 - 18 juli 2019) was een Brusselse Hoofdstedelijke Regering, onder leiding van Rudi Vervoort (PS). Het was een zesdelige coalitie: de socialisten (PS (21 zetels) en sp.a (3 zetels), de christendemocraten (cdH (9 zetels) en CD&V (2 zetels)), de Franstalige Nationalisten FDF (12 zetels) en de Vlaamse liberalen Open Vld (5 zetels).

Vervoort II
Vlag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2015 Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Zetelverdeling Vervoort II
Coalitie Franstalige partijen
PS
FDF
cdH
Vlaamse partijen
Open Vld
sp.a
CD&V
Zetels Franstalige meerderheid
42 op 72
Vlaamse meerderheid
10 op 17
Minister-President Rudi Vervoort
Start 20 juli 2014
Einde 18 juli 2019
Voorganger Vervoort I
Opvolger Vervoort III

De regering volgde de regering-Vervoort I op na de gewestverkiezingen van 25 mei 2014 en werd opgevolgd door de regering-Vervoort III, waarbij de christendemocraten vervangen werden door de groene familie.

VormingBewerken

  Zie Regeringsformaties België 2014 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Na de regionale verkiezingen van 25 mei 2014, die vooral gekenmerkt werden door een val van Ecolo en een opkomst van het FDF, namen de PS, aan Franstalige zijde, en Open Vld, aan Nederlandstalige zijde, het initiatief om een meerderheid te vormen. Guy Vanhengel, leider van Open Vld Brussel, was belast met de vorming van een coalitie aan Nederlandstalige zijde vanaf 27 mei. Aan Franstalige zijde begon Laurette Onkelinx, voorzitter van PS Brussel, op 30 mei met haar overleg. Op 5 juni kondigden de twee trainers de partijen aan die zouden onderhandelen over een regeringsakkoord: PS, cdH en FDF, aan Franstalige kant, en Open Vld, sp.a en CD&V, aan Nederlandstalige kant. Aangezien de FDF niet voor de laatste staatshervorming had gestemd, vroegen Open Vld en CD&V om garanties van de Franstalige federalisten, die zeer snel werden gegeven. De onderhandelingen tussen de 6 partijen, onder leiding van Laurette Onkelinx, leidden op 14 juli tot een regeringsakkoord.

SamenstellingBewerken

Brusselse Hoofdstedelijke RegeringBewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
  Rudi Vervoort PS Minister-president en Minister
Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid
  Guy Vanhengel Open Vld Minister
Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking
  Didier Gosuin FDF Minister
Tewerkstelling, Economie, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
  Pascal Smet sp.a Minister
Mobiliteit en Openbare Werken
  Céline Fremault cdH Minister
Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie
  Bianca Debaets CD&V Staatssecretaris
Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn
  Cécile Jodogne FDF Staatssecretaris
Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
  Fadila Laanan PS Staatssecretaris
Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt

GemeenschapscommissiesBewerken

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)Bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
  Rudi Vervoort PS Voorzitter
  Guy Vanhengel Open Vld Minister
Gezondheid, Openbaar Ambt, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen
  Didier Gosuin FDF Minister
Gezondheid, Openbaar Ambt, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen
  Pascal Smet sp.a Minister
Beleid inzake Bijstand aan Personen, Gezinsbeleid en Filmkeuring
  Céline Fremault cdH Minister
Beleid inzake Bijstand aan Personen, Gezinsbeleid en Filmkeuring

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)Bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
  Guy Vanhengel Open Vld Voorzitter
Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken
  Pascal Smet sp.a Minister
Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid
  Bianca Debaets CD&V Minister
Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen

Franse Gemeenschapscommissie (FGC)Bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
  Fadila Laanan PS Voorzitter
Begroting, Onderwijs, Transport naar School, Kinderopvang, Sport en Cultuur
  Rudi Vervoort PS Minister
Sociale Cohesie en Toerisme
  Cécile Jodogne FDF Minister
Ambtenarenzaken en Gezondheidsbeleid
  Didier Gosuin FDF Minister
Vorming
  Céline Fremault cdH Minister
Begeleiding van Personen met een Handicap, Sociale Actie, Gezin en Internationale Relaties

Breuk met cdHBewerken

Op 19 juni 2017 zegde cdH het vertrouwen in de regering op wegens verscheidende schandalen binnen de PS.[1] Uiteindelijk bleef cdH Vervoort-II echter steunen, nadat DéFI zich niet bereid had getoond een alternatieve meerderheid zonder PS op te zetten.