West-Vlaams Heuvelland (Natura 2000)

Natura 2000-gebied

West-Vlaams Heuvelland is een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2500003) in Vlaanderen. Het gebied ligt in de gelijknamige streek West-Vlaams Heuvelland in de provincie West-Vlaanderen. Het Natura 2000-gebied beslaat 1878 hectare verspreid over verschillende gebieden. In het gebied komen zeven Europees beschermde habitattypes voor: blauwgraslanden, droge heide, eiken-beukenbossen met wilde hyacint en parelgras-beukenbossen, eiken-beukenbossen op zure bodems, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen, vochtige tot natte heide, voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie, voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen.

West-Vlaams Heuvelland
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie West-Vlaanderen
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren, provincie West-Vlaanderen
Site code (Europees) BE2500003
Foto's
West-Vlaams Heuvelland

Het landschap bestaat uit bossen, bronnen, beekvalleien, graslanden, heide en kleine landschapselementen zoals poelen, oude bomenrijen en houtkanten.

Er komen tien Europees beschermde soorten voor in het gebied: bittervoorn bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, ingekorven vleermuis, kamsalamander, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis.

Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied zijn onder andere: Vidaigneberg, Scherpenberg, Helleketelbos, Kemmelberg met Kemmelbergbos, Rodeberg met Hellegatbos, Monteberg, Sixtusbossen, Galgebossen, Palingbeek, Vierlingen, Hogebossen, Gasthuisbossen, Polygoonbos, Douvevallei en Eeuwenhout, bossen van Wijtschate en Breemeersen.

Afbeeldingen bewerken

Externe links bewerken