Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem

Het Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem is een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2400010) in Vlaanderen. Het gebied ligt in het midden van Vlaams-Brabant ten noordoosten van Brussel. Het Natura 2000-gebied beslaat 1445 hectare verspreid over verschillende natuurgebieden.

Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem
Natura 2000-gebied
Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem (België)
Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem
Situering
Locatie Vlaams-Brabant
Coördinaten 50° 55′ NB, 4° 35′ OL
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2400010
Foto's
Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem

In het gebied komen twaalf Europees beschermde habitattypes voor: blauwgraslanden, eiken-beukenbossen op zure bodems, essen-eikenbossen zonder wilde hyacint, galigaanvegetaties, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems, kalkmoeras, kalktufbronnen met tufsteenformatie, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen, voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties, voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen, wateren met kranswiervegetaties.

Er komen acht Europees beschermde soorten voor in het gebied: bittervoorn, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, groenknolorchis, laatvlieger, rosse vleermuis,watervleermuis.

Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied zijn onder andere: Torfbroek, Silsombos , Kastanjebos (natuurproject de 'Groene Vallei'[1]), Hellebos, Moorbos, Floordambos, Snijsselbos, Weesbeek- en Molenbeekvallei.

Afbeeldingen

bewerken
bewerken