Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat is een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2100045) in Vlaanderen in de provincie Antwerpen (en een klein deel in Oost-Vlaanderen). Het Natura 2000-gebied beslaat 358,50 hectare en bestaat uit verschillende deelgebieden. Het gebied bestaat uit 19 forten en één schans, die gebouwd zijn van de 16de eeuw tot de Eerste Wereldoorlog en deel uitmaken van de Stelling van Antwerpen. Toen de fortengordels hun militaire functie moesten opgeven, nam de natuur over. De vochtige, donkere en rustige fortgangen vol spleten en de oude bomen in de buurt vormen verblijfplaatsen voor duizenden vleermuizen. Elk fort bestaat meestal uit fortgebouwen met daarop een dikke laag grond met bos, heide en struiken, omgeven door een fortgracht. Vleermuizen gebruiken de forten met de omliggende bossen als overwinteringsplaats, zomerverblijfplaats, kraamkolonie en zwermplaats. De bosjes, houtkanten en fortgracht sluiten aan op een netwerk van kleine landschapselementen in de omgeving.

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Antwerpen, Oost-Vlaanderen
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2100045
Foto's
Hoofdingang Fort Steendorp

In het gebied komen zeven Europees beschermde habitattypes voor: droge heide, eiken-beukenbossen op zure bodems, essen-eikenbossen zonder wilde hyacint, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, oude eiken-berkenbossen op zeer voedselarm zand, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen, voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie.

Er komen tien Europees beschermde soorten voor in het gebied: Brandts vleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, ingekorven vleermuis, kamsalamander, kleine modderkruiper, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, watervleermuis.

Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied Bewerken

Externe links Bewerken