Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen is een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2400012) in Vlaanderen. Het gebied ligt ten oosten van Leuven en ten zuiden van de E314 in het Hageland in Vlaams-Brabant, langs de oevers van de Winge en de Motte. Het bestaat uit het reliëfrijke landschap van het Hageland met Diestiaanheuvels, brede valleien, bos, heide en grasland. Het Natura 2000-gebied beslaat 2244 hectare verspreid over verschillende natuurgebieden.

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Vlaams-Brabant
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2400012
Foto's
Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen

In het gebied komen twaalf Europees beschermde habitattypes voor: blauwgraslanden, droge heide, eiken-beukenbossen op zure bodems, essen-eikenbossen zonder wilde hyacint, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems, kalktufbronnen met tufsteenformatie, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen, voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties, voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie, voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen, wateren met kranswiervegetaties.

Er komen zeven Europees beschermde soorten voor in het gebied: bittervoorn, drijvende waterweegbree, ingekorven vleermuis, kamsalamander, laatvlieger, rosse vleermuis, Spaanse vlag.

Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied zijn onder andere: Walenbos, Troostembergbos, Beninksberg, Wijngaardberg, Chartreuzenberg, Houwaartse Berg, Sint-Gertrudisbos, Hagelandse vallei (Dunbergbroek-Kloosterbos), Chartreuzenbos (onderdeel van Linden- en Chartreuzenbos), Kasteel van Horst, Koebos[1], Bruulbos, Butselbos, Kapellebos, Meldertbos, Vuilenbos, domein Hottat, Lastberg, Bollenberg, Kwade Schuur en Korenbos.

Afbeeldingen

bewerken
bewerken