Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek

De Bossen van het Zuidoosten van de Zandleemstreek is een Natura 2000-gebied (BE2300044) in Vlaanderen. Dit gebied is gelegen ten zuiden van de Zeeschelde en strekt zich uit van Merelbeke in Oost-Vlaanderen, over Mechelen in de provincie Antwerpen tot in Bonheiden en Boortmeerbeek in Vlaams-Brabant. Het Natura 2000-gebied beslaat 1800 hectare verspreid over negentien verschillende natuurgebieden.

Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Oost-Vlaanderen,Antwerpen en Vlaams-Brabant
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn
Beheer particulieren, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt
Site code (Europees) BE2300044
Foto's
Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek

In het gebied komen dertien Europees beschermde habitattypes voor: blauwgraslanden, droge heide, eiken-beukenbossen met wilde hyacint en parelgras-beukenbossen, eiken-beukenbossen op zure bodems, essen-eikenbossen zonder wilde hyacint, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems, open graslanden op landduinen, oude eiken-berkenbossen op zeer voedselarm zand, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen, vochtige tot natte heide, voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie, voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen. Het landschap bestaat uit bossen en valleicomplexen op zandleemgrond.

Er komen negen Europees beschermde soorten voor in het gebied: bittervoorn, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, kamsalamander, kruipend moerasscherm, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis.

Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied zijn: Makegemse bossen (Heilig Geestgoed, Makegembos, Bruinbos, Harentbeekbos, Nerenbos), Gentbos, Aelmoeseneiebos, Drooghout met Kerkesbeek-Molenbeekvallei, Gootbos, Hoekske Ter Hulst, Betsbergbos, Serskampse bossen (Vallei van de Serskampse beek, Oud-Smetleedse bossen, Koningsbos, Hospiesbos, Paelepelbos, d'Heide), Molenbeek-Dorenbeekvallei bij Honegem, Solegem, Sint-Appolonia, Buggenhoutbos, Bos van Aa, Kollinten, Driesbos, 's Gravenbos, Kesterbeek, Lareveld, Dorent-Nelebroek, Vrijbroek, Pikhakendonk, Hollaken.

AfbeeldingenBewerken

Externe linksBewerken

Overzicht van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen

Polders · West-Vlaams heuvelland · Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin · Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden · Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem · Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden · Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen · Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent · Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel · Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen: westelijk deel · Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek · Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen · Demervallei · Kalmthoutse Heide · Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen · Kempense kleiputten · Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop · Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout · De Maten · Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden · Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden · Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode · Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik · Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden · Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen · Abeek met aangrenzende moerasgebieden · Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven · Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek · Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten · Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek · Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw · Voerstreek · Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor · Jekervallei en bovenloop van de Demervallei · Overgang Kempen-Haspengouw · Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat · Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout · Bokrijk en omgeving · IJzervallei · De Kuifeend en Blokkersdijk · Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · De Ronde Put · De Zegge · Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof · Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer · Poldercomplex · Schorren en polders van de Beneden-Schelde · Durme en middenloop van de Schelde · Vijvercomplex van Midden-Limburg · Westkust · Achterhaven Zeebrugge-Heist · Krekengebied · Zwin