De IJzervallei is een Natura 2000-gebied (vogelrichtlijngebied BE2500831) in Vlaanderen. Het gebied is 5136 hectare groot verspreid over verschillende deelgebieden. Het landschap omvat laaggelegen, drassige weiden en hooilanden die het winterbed van de IJzer en Handzamevaart vormen. Bij overvloedige regenval en tijdens de wintermaanden staan de laagstgelegen delen regelmatig onder water.

IJzervallei
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie West-Vlaanderen
Informatie
Geldende richtlijn(en) Vogelrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2500831
Foto's
IJzervallei

Er komen negentien Europees beschermde diersoorten voor in het gebied: blauwborst, blauwe kiekendief, bruine kiekendief, goudplevier, grote zilverreiger, ijsvogel, kemphaan, kleine rietgans, kleine zwaan, kokmeeuw, kolgans, kwartelkoning, pijlstaart, porseleinhoen, slobeend, smient, stormmeeuw, wintertaling, wulp.

Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied 'IJzervallei', zijn: de IJzerbroeken op de rechteroever van de IJzer (tussen Oostvleteren en Diksmuide), de Handzamevallei langs de Handzamevaart (tussen Handzame en Diksmuide) en de Blankaart in Woumen.

Afbeeldingen bewerken

Externe links bewerken