Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen is een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2100017) in Vlaanderen. Het gebied ligt ten oosten van de stad Antwerpen, is 5240 hectare groot en omvat 14 deelgebieden. De meeste deelgebieden liggen in de Kempen, in het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict. Het landschap bestaat uit bossen, beekvalleien en heide.

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Antwerpen
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2100017
Foto's
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

HabitatsBewerken

In het gebied komen negentien Europees beschermde habitattypes voor: blauwgraslanden, droge heide, droge heide op jonge zandafzettingen, eiken-beukenbossen op zure bodems, essen-eikenbossen zonder wilde hyacint, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems, ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetaties, open graslanden op landduinen, oude eiken-berkenbossen op zeer voedselarm land, slenken en plagplekken op vochtige bodems in de heide, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen, vochtige tot natte heide, voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties, voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers, voedselrijke, gebufferde waters met rijke waterplantvegetatie, voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen, wateren met kranswiervegetaties, zure bruingekleurde vennen.

Beschermde dierenBewerken

Er komen zestien Europees beschermde diersoorten voor in het gebied: Bechsteins vleermuis, beekprik, Brandts vleermuis, drijvende waterweegbree,franjestaart, geel schorpioenmos, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, heikikker, ingekorven vleermuis, kleine modderkruiper, laatvlieger, meervleermuis, poelkikker, rivierdonderpad, rosse vleermuis, watervleermuis.

DeelgebiedenBewerken

Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied zijn onder andere: bos van Ranst, Maas en Moor, Halse hoek met vallei van de Schijnbeek en de Tappelbeek, Muizerbos, Zoerselbos, vallei van de Laarse Beek, bosreservaat 's Herenbos, Binnenbos en vallei van de Wilborrebeek, Gierls bos, Nonnenbossen, boscomplex rond vliegveld Malle, Schrieken, Visbeekvallei-Kindernouw, Bos van Moretus en zuidelijke bossen, Grotenhoutbos, Mellevijver, Tielenheide, Sevendonk, Winkelsbroek, Balderij (Calievallei), Tikkebroeken.

ProjectenBewerken

In de Visbeekvallei werd tussen 2010 en 2014 een LIFE-project uitgevoerd voor natuurherstel ter bescherming van bedreigde planten en dieren, speciaal de adder.[1]

AfbeeldingenBewerken

Externe linksBewerken

Overzicht van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen

Polders · West-Vlaams heuvelland · Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin · Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden · Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem · Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden · Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen · Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent · Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel · Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen: westelijk deel · Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek · Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen · Demervallei · Kalmthoutse Heide · Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen · Kempense kleiputten · Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop · Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout · De Maten · Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden · Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden · Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode · Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik · Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden · Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen · Abeek met aangrenzende moerasgebieden · Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven · Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek · Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten · Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek · Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw · Voerstreek · Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor · Jekervallei en bovenloop van de Demervallei · Overgang Kempen-Haspengouw · Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat · Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout · Bokrijk en omgeving · IJzervallei · De Kuifeend en Blokkersdijk · Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · De Ronde Put · De Zegge · Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof · Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer · Poldercomplex · Schorren en polders van de Beneden-Schelde · Durme en middenloop van de Schelde · Vijvercomplex van Midden-Limburg · Westkust · Achterhaven Zeebrugge-Heist · Krekengebied · Zwin