Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop is een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2100020) in Vlaanderen. Het Natura 2000-gebied beslaat 678 hectare en bestaat uit vijf deelgebieden verspreid over de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas. Vier van de vijf deelgebieden staan met elkaar in verbinding via de rivier de Marke en de Heerlese Loop en Strijbeekse Beek.

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Antwerpen
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2100020
Foto's
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop
Vallei van het Merkske.jpg

GebiedBewerken

De vallei van de Marke ligt in de Noorderkempen, tegen de Nederlandse grens aan. Het gebied situeert zich in het noorden van de provincie Antwerpen. Het gebied wordt gekenmerkt door droge loofbossen, heide met vennen en overgangsveen en valleinatuur. De Strijbeekse Beek en het deel van de Marke voor de samenvloeiing met het Merkske volgen nog altijd hun oorspronkelijke, kronkelende loop. In de vallei liggen verschillende kleine broekbossen, populierenbosjes en graslanden.

In het gebied komen twaalf Europees beschermde habitattypes voor: actief hoogveen, droge heide, eiken-beukenbossen op zure bodems, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetaties, open graslanden op landduinen, oude Eiken-berkenbossen op zeer voedselarm zand, slenken en plagplekken op vochtige bodems in de heide, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen, vochtige tot natte heide, voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties, voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie.

Het natuurgebied met de naam Vallei van het Merkske zijn delen van de vallei die in bezit zijn van natuurorganisaties Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos en Staatsbosbeheer.

Fauna en FloraBewerken

FaunaBewerken

Er komen vijf Europees beschermde soorten voor in het gebied: gevlekte witsnuitlibel, kamsalamander, laatvlieger, poelkikker, rosse vleermuis.

Zoogdieren

laatvlieger, rosse vleermuis

Vogels

waterral, wintertaling, sprinkhaanzanger, bosrietzanger, patrijs, torenvalk, grasmus, roodborsttapuit, steenuil, kleine bonte specht, wielewaal en nachtegaal

Vissen

bermpje, de kleine modderkruiper

Amfibiën

poelkikker, kamsalamander

Ongewervelden

gevlekte witsnuitlibel

FloraBewerken

dotterbloem, knolsteenbreek, slanke sleutelbloem, grote pimpernel, moesdistel, kale vrouwenmantel, moerasstreepzaad, witte rapunzel, waterdrieblad, addertong, brede orchis vogelkers, es, populier, els,

Externe linksBewerken

Overzicht van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen

Polders · West-Vlaams heuvelland · Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin · Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden · Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem · Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden · Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen · Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent · Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel · Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen: westelijk deel · Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek · Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen · Demervallei · Kalmthoutse Heide · Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen · Kempense kleiputten · Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop · Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout · De Maten · Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden · Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden · Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode · Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik · Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden · Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen · Abeek met aangrenzende moerasgebieden · Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven · Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek · Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten · Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek · Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw · Voerstreek · Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor · Jekervallei en bovenloop van de Demervallei · Overgang Kempen-Haspengouw · Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat · Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout · Bokrijk en omgeving · IJzervallei · De Kuifeend en Blokkersdijk · Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · De Ronde Put · De Zegge · Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof · Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer · Poldercomplex · Schorren en polders van de Beneden-Schelde · Durme en middenloop van de Schelde · Vijvercomplex van Midden-Limburg · Westkust · Achterhaven Zeebrugge-Heist · Krekengebied · Zwin