Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent is een Natura 2000-gebied (Habitatrichtlijngebied BE2300006) in Vlaanderen. Het gebied omvat ook de vogelrichtlijngebieden 'Durme en Middenloop van de Schelde' (BE2301235), 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde' (BE2301336) en 'De Kuifeend en Blokkersdijk' (BE2300222)

Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Oost-Vlaanderen, Antwerpen
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2300006 (habitatrichtlijngebied) BE2301235 BE2301336 BE2300222 BE23001235 (vogelrichtlijngebieden)
Foto's
Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Het gebied situeert zich langs de oevers en het estuarium van de Schelde ('Rivierpark Scheldevallei' [1]) vanaf Gent tot aan de Nederlandse grens in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Het Natura 2000-gebied beslaat 8957 hectare verspreid over verschillende natuurgebieden in de gemeenten Antwerpen, Berlare, Beveren, Bornem, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lier, Lokeren, Melle, Sint-Amands, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Willebroek, Zele en Zwijndrecht. Meer dan de helft van het gebied bestaat uit slikken, schorren, en diepe tot ondiepe watergebieden. Versnipperd in de riviervallei liggen moerassen, vochtige graslanden en natte bossen. Op een kleine oppervlakte zijn er ook fossiele rivierduinen met droge graslanden, heiden en bossen.In het gebied komen zestien Europees beschermde habitattypes voor: blauwgraslanden, droge heide op jonge zandafzettingen, dynamische rivieren met voedselrijk slikoevers met eenjarige planten, eiken-beukenbossen op zure bodems, essen-eikenbossen zonder wilde hyacint, estuaria, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, open graslanden op landduinen, schorren, schorren met Slijkgras, slikken met Zeekraal, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen,voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties, voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie, voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen, wateren met kranswiervegetaties.

Er komen dertien Europees beschermde diersoorten voor in het gebied: bever, bittervoorn, fint, franjestaart, gevlekte witsnuitlibel, ingekorven vleermuis, kamsalamander, kleine modderkruiper, laatvlieger, meervleermuis, poelkikker, rivierprik, rosse vleermuis.

Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied 'Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent' zijn onder andere: Damvallei, Warandeduinen, Kalkense Meersen, Vlassenbroekse polder, Coolhembos, Donkmeer, Berlare Broek, Bergenmeersen, Daknamse Meersen, Groot Schoor, Sint-Amandsschoor, Eiland van Mariekerke, Lippenbroek, Molsbroek, Schorren van de Durme, Het Stort, Schouselbroek, Hingenebroekpolder, Schellandpolder, Oudbroekpolder, Kortbroek, Moervliet, Eikenvliet, Gebuispolder, Blokkersdijk, De Kuifeend, Galgeschoor, Groot Buitenschoor.

AfbeeldingenBewerken

Externe linksBewerken

Overzicht van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen

Polders · West-Vlaams heuvelland · Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin · Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden · Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem · Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden · Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen · Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent · Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel · Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen: westelijk deel · Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek · Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen · Demervallei · Kalmthoutse Heide · Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen · Kempense kleiputten · Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop · Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout · De Maten · Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden · Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden · Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode · Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik · Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden · Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen · Abeek met aangrenzende moerasgebieden · Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven · Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek · Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten · Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek · Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw · Voerstreek · Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor · Jekervallei en bovenloop van de Demervallei · Overgang Kempen-Haspengouw · Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat · Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout · Bokrijk en omgeving · IJzervallei · De Kuifeend en Blokkersdijk · Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · De Ronde Put · De Zegge · Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof · Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer · Poldercomplex · Schorren en polders van de Beneden-Schelde · Durme en middenloop van de Schelde · Vijvercomplex van Midden-Limburg · Westkust · Achterhaven Zeebrugge-Heist · Krekengebied · Zwin