Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden

Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden is een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2400011) in Vlaanderen. Het gebied overlapt met vogelrichtlijngebied 'Dijlevallei' (BE2422315). Het gebied ligt in Vlaams-Brabant langs de oevers van de Dijle, Laan en IJse. Het Natura 2000-gebied beslaat 4661 hectare verspreid over verschillende natuurgebieden.

Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden (habitatrichtlijngebied)/ Dijlevallei (vogelrichtlijngebied)
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Vlaams-Brabant
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud
Site code (Europees) BE2400011 (habitatrichtlijngebied) BE2422315 (vogelrichtlijngebied)
Foto's
Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden

In het gebied komen twaalf Europees beschermde habitattypes voor: droge heide, eiken-beukenbossen met wilde hyacint en parelgras-beukenbossen, eiken-beukenbossen op zure bodems, essen-eikenbossen zonder wilde hyacint, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems, kalkmoeras, kalktufbronnen met tufsteenformatie, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen, voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties, voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie, voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen.

Er komen tweeëntwintig Europees beschermde soorten voor in het gebied: bever, bittervoorn, blauwborst, bosvleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote zilverreiger, ijsvogel, kamsalamander, kleine zwaan, laatvlieger, porseleinhoen, rivierdonderpad, roerdomp, rosse vleermuis, Spaanse vlag, vliegend hert, vroedmeesterpad, watervleermuis, wespendief, zeggenkorfslak, zwarte specht.

Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied zijn onder andere: Bertembos, Koeheide, Grootbroek, Weiberg, Eikenbos, Hogenbos, Moorselbos, Margijsbos, Meerdaalwoud, Heverleebos en Egenhovenbos (Meerdaalbos, Heverleebos, Egenhovenbos), Doode Bemde, Rondebos, Rodebos, Grevensbos,...


AfbeeldingenBewerken

Externe linksBewerken

Overzicht van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen

Polders · West-Vlaams heuvelland · Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin · Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden · Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem · Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden · Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen · Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent · Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel · Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen: westelijk deel · Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek · Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen · Demervallei · Kalmthoutse Heide · Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen · Kempense kleiputten · Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop · Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout · De Maten · Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden · Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden · Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode · Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik · Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden · Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen · Abeek met aangrenzende moerasgebieden · Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven · Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek · Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten · Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek · Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw · Voerstreek · Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor · Jekervallei en bovenloop van de Demervallei · Overgang Kempen-Haspengouw · Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat · Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout · Bokrijk en omgeving · IJzervallei · De Kuifeend en Blokkersdijk · Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · De Ronde Put · De Zegge · Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof · Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer · Poldercomplex · Schorren en polders van de Beneden-Schelde · Durme en middenloop van de Schelde · Vijvercomplex van Midden-Limburg · Westkust · Achterhaven Zeebrugge-Heist · Krekengebied · Zwin