Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw


Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw is een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2200038) in Vlaanderen. Dit gebied strekt zich uit over de provincies Limburg en Vlaams-Brabant in Droog Haspengouw, Vochtig Haspengouw en het Hageland. Het landschap bestaat uit grote bossen omgeven door soortenrijke graslanden, het bocagelandschap met kalkrijke graslanden en de soms snelstromende beken met een bijzondere visfauna.

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Limburg en Vlaams-Brabant
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2200038
Foto's
Overbroek Gelinden

Er komen veertien Europees beschermde habitats voor: blauwgraslanden, droge kalkgraslanden en struweel op kalkbodem, eiken-beukenbossen op zure bodems, essen-eikenbossen zonder wilde hyacint, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems, kalkmoeras, kalktufbronnen met tufsteenformatie, niet voor het publiek opengestelde grotten, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen, voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie, voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen.

Er komen ook dertien Europees beschermde soorten voor: Bechsteins vleermuis, bittervoorn, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, ingekorven vleermuis, kamsalamander, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuisvliegend hert, watervleermuis, zeggenkorfslak. Ook de eikelmuis, de oehoe en de wielewaal zijn in de bossen aanwezig. De kalkrijke graslanden herbergen soorten als vroedmeesterpad, mannetjesorchis, klaverblauwtje, karwijselie en de talrijke wasplaten.


Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied zijn onder andere: Klein en Groot Begijnbos, Mombeekvallei in Wimmertingen, Mierhoopbos, Mielenbos, Galgenbos, Provinciaal Domein Nieuwenhoven (Nieuwenhovenbos), Nietelbroeken-Merlemont, De Kluis, Jongenbos, Zuurbemde, Groothofveld, Velpevallei, Groot Gasthuisbos, Herkwinning-Kolmont, middenloop Mombeekvallei in Zammelen, bossen van Hardelingen en Hardelingenbeek, Steenbroek, Vilsterbron, Bollenberg-Nerem, Mettekoven, Overbroek-Egoven, Manshovenbos, Magneebos, Zalenberg, mergelkuilen van Vechmaal, Keiberg-Leerbeek, Hasselbos, Kluis van Vrijhem, Wijngaardbossen, vallei van de Sint-Annabeek, Bellevuebos, Meertsheuvel, Het Vinne in Zoutleeuw, Heerbroek, Zwartaardebos-Duras, Gorsem.

AfbeeldingenBewerken

Externe linksBewerken

Overzicht van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen

Polders · West-Vlaams heuvelland · Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin · Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden · Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem · Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden · Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen · Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent · Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel · Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen: westelijk deel · Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek · Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen · Demervallei · Kalmthoutse Heide · Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen · Kempense kleiputten · Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop · Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout · De Maten · Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden · Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden · Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode · Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik · Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden · Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen · Abeek met aangrenzende moerasgebieden · Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven · Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek · Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten · Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek · Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw · Voerstreek · Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor · Jekervallei en bovenloop van de Demervallei · Overgang Kempen-Haspengouw · Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat · Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout · Bokrijk en omgeving · IJzervallei · De Kuifeend en Blokkersdijk · Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · De Ronde Put · De Zegge · Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof · Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer · Poldercomplex · Schorren en polders van de Beneden-Schelde · Durme en middenloop van de Schelde · Vijvercomplex van Midden-Limburg · Westkust · Achterhaven Zeebrugge-Heist · Krekengebied · Zwin