Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nederlands ministerie
(Doorverwezen vanaf Verkeer en Waterstaat)

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat was een Nederlands ministerie, dat in 1947 is opgericht en op 14 oktober 2010 samenging met delen van het ministerie van VROM onder de naam ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie hield zich bezig met verkeer en waterstaat. Het verstrekte ook de nationaliteitsbewijzen van zeeschepen (en ook van pleziervaartuigen), die zeebrieven worden genoemd. De laatste visie van het ministerie luidde: "Verkeer en Waterstaat zorgt dat de fysieke basis, het fundament van Nederland, solide is en dat wij ons vlot kunnen verplaatsen, zodat wij hier veilig kunnen leven en werken", met als motto "Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat."

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
V&W, VenW
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1-6 in Den Haag, 2007
Geschiedenis
Opgeheven 14 oktober 2010
Opgegaan in Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Algemeen
Land Vlag van Nederland Nederland
Portaal  Portaalicoon   Nederland
Politiek

Zie de Lijst van Nederlandse ministers van Verkeer en Waterstaat en Lijst van Nederlandse staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat voor het volledige overzicht van ministers en staatssecretarissen. Het ministerie was te Den Haag gevestigd in het voormalig hoofdkantoor van KLM. In 2017 werd dit gebouw verlaten en daarna omgebouwd tot woningen.

Geschiedenis

bewerken

Voor 1947 had het ministerie verantwoordelijk voor verkeer en waterstaat een iets andere naam of vormden de beleidsterreinen onderdeel van een ander ministerie. Vanaf 1877 tot 1906 vielen deze beleidsterreinen onder het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het ministerie kende tussen 1906 en 1947 als namen ministerie van Waterstaat (1906–45), ministerie van Verkeer en Energie (1945–46) en ministerie van Verkeer (1946–47). In 1946 droeg het ministerie van Verkeer en Energie energie en mijnbouw over aan het Ministerie van Economische Zaken; het resterende 'ministerie van Verkeer' kreeg er scheepvaart bij, zodat in 1947 het 'ministerie van Verkeer en Waterstaat' ontstond.

Openbare Werken 1945Waterstaat 1906–45
 
 
 
 
Openbare Werken en Wederopbouw 1945–47Verkeer en Energie 1945–46
Verkeer 1946–47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wederopbouw en Volkshuisvesting 1947–56Verkeer en Waterstaat 1947–2010Economische Zaken
 
 
 
 
 
 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 1956–65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VoMilVolkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) 1965–82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WVC
 
 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 1982–2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BZKInfrastructuur en Waterstaat (IenW) 2010–Economische Zaken en Klimaat (EZK)

In 2010 ging het ministerie voort als het ministerie van Infrastructuur en Milieu nadat er delen van het ministerie van VROM werden ingevoegd.

Organisaties

bewerken

Tot het ministerie behoorden:

Aandeelhouder

bewerken
  Zie ook de pagina over het Ministerie van Financiën.

Het ministerie was bij opheffing aandeelhouder van:

Het ministerie was daarnaast eerder ook aandeelhouder van:

Zie ook

bewerken
bewerken