Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting

Het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting was tussen 1947 en 1956 een Nederlands ministerie. Het Kabinet-Beel I stelde het ministerie in 1947 in als voortzetting van het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw met dien verstande dat bij de naamsverandering de zorg voor infrastructuur (dus ook voor waterstaat) overging naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting droeg verantwoordelijkheid voor de volgende diensten: Rijksgebouwendienst, Rijksdienst voor het Nationale Plan en de Dienst Uitvoering Werken. Tot de beleidsterreinen behoorden woningbouw, -verbetering, -herstel en -verdeling, krotopruiming en huurbeleid.

In 1956 kreeg het ministerie als naam Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid.

Ministers van Wederopbouw en VolkshuisvestingBewerken