Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting

Het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting was tussen 1947 en 1959 een Nederlands ministerie. Het Kabinet-Beel I stelde het ministerie in 1947 in als voortzetting van het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw met dien verstande dat bij de naamsverandering de zorg voor infrastructuur (dus ook voor waterstaat) overging naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting droeg verantwoordelijkheid voor de volgende diensten: Rijksgebouwendienst, Rijksdienst voor het Nationale Plan en de Dienst Uitvoering Werken. Tot de beleidsterreinen behoorden woningbouw, -verbetering, -herstel en -verdeling, krotopruiming en huurbeleid.

In 1956 kreeg het ministerie als naam ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid.

Openbare Werken 1945Waterstaat 1906–45
 
 
 
 
Openbare Werken en Wederopbouw 1945–47Verkeer en Energie 1945–46
Verkeer 1946–47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wederopbouw en Volkshuisvesting 1947–56Verkeer en Waterstaat 1947–2010Economische Zaken
 
 
 
 
 
 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 1956–65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VoMilVolkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) 1965–82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WVC
 
 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 1982–2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BZKInfrastructuur en Waterstaat (IenW) 2010–Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Ministers van Wederopbouw en Volkshuisvesting bewerken